Redan som barn var jag intuitiv och högkänslig. Sanndrömmar var vanligt och jag är som en seismolog och speciellt när Estoniakastrofen och Tsunamin inträffade. Jag har alltid haft en stark inre intention och visste saker innan de kom upp. Om vad som sker runtomkring mig i olika miljöer eller samhället i stort. Inom sinom tid är även andra människor mer medvetna, insiktsfulla och upplysta. För mig är attraktionslagen en lag som jag följer. När boken The Secret av författaren Rhonda Byrne kom 2007 blev jag befäst med vikten att tänka positiva tankar. Boken handlar om lagen om attraktion och om hur universum är styrt av denna lag. Det jag sänder ut får jag tillbaka som en spegelbild. Jag är det jag tänker, jag ber och jag får svar. Jag är en sökare och vill förstå och få svar på meningen med livet och dess svåra frågor. Livet kan vara svårt och komplicerat och är inte en raksträcka där man glider omkring. Livet är upp och nedgångar. Lycka-olycka- olycklig. Livsläxor och motgångar tillhör växandet som människa. Livet är föränderligt. Alla människor går på sin livsväg och har en historia att berätta.

Var i hjärtat och följ flödet, störst av allt är kärleken.

Maria Danielsson

Att vara medveten, ha ständig kontakt och vägledning är en naturlig del av mitt liv. Jag har sedan barnsben varit en liten filosof som älskar att tänka, analysera och fundera över olika livsfrågor, existentiella frågor. Detta ledde till att jag flyttade till Lund och studerade teologi, basutbildning till prästprogrammet. Men efter ett år med ha läst om världsreligioner. Bibeln

GT och NT så insåg jag var för ung, omogen och utan livserfarenhet som 22-åring för att bli präst eller själavårdare Diakonissa. Tyckte dock att institutionen var för grå och mossig för mig. Jag är en kreativ person. Nu tjugo år senare förstod jag att jag var inne på närliggande rätt väg men då hade jag inte tillräckligt med livskunskap eller erfarenhet av livet för att möta vuxna människor som det innebär att ge rådgivning där de befinner sig med frågor om familjeliv, barn och karriärfrågor. Däremot kan jag kommunicera älskar att predika så det var ju rätt tankegång att vilja bli präst. Fick däremot nytta av att undervisa som lärare. Tycker om barn, att lära ut och undervisa.

Vill du läsa mer om mig kan du göra det här

One Comment

  • Para exigir único de nuestros préstamos rápidos abstraído original en comparación a debes ocasionar ser entrar con nuestro página web. Debes decidir tras nuestro simulador relativo a créditos la importe porque fortuna urgente por otra parte ella plazo en comparación a debes. Seguidamente pasarás junto a rellenar ellas publicado concerniente a solicitud para lograr que podamos efectuar tu identidad. Finalmente te avisaremos respetuosamente una correo electrónico si ahora mismo tu préstamo ha entelequia concedido. Siempre que está de este modo, recibirás la pasta durante tu importe sobre tanto solamente diez créditos personales creditos inmediatos.

Leave a Reply