Copyright Mariablogg 2019. All rights reserved

Likheter mellan tennis och affärer

I både tennis och i affärer finns det en motpart som du hela tiden måste förhålla dig till. Du läser av spelet med hjälp av att klura ut motståndarens styrkor och svagheter. Du bör förstå motspelarens agerande och retorik. Hur agerar en ledare, en ledningsgrupp, underordnade chefer och arbetsgruppen. Alla agerar annorlunda och du bör kunna läsa av spelets helhet. Slå över bollen på andra sidan och tappa aldrig fokus! Minsta tecken i en match som är borta från fokus på ditt mål kan kosta dig matchen.

Tennis

Love and Light

Maria

18 Comments

Leave a Reply