Vision-Mission:

”Mariablogg”.se  är en Plattform där man bygger relationer och nätverkar. Jag erbjuder och delar med mig av mina kunskaper och mina förmågor som både Influenser, Coach, Lärare,Författare och som skribent i blogginlägg och artiklar. Det som utmärker mig är att jag framförallt har satt dig som kund och klient i fokus. Jag kan kommunicera och beröra andra människor på ett djupare och personligare sätt. Profilerar mig som Coach Maria, nischad Livsdesigner med kvalitet.

Jag har passion att skriva och att ge råd. Jag har höga ambitioner. Jag vill med bloggen ge service i form av rådgivande Coaching och hjälpa människor. Bidra till en meningsfullare och en hållbar värld. Fred i relationer, världsfred och frihet. Hjälpa till att världen blir bättre på alla plan. En mer rättvis, jämlik, medmänsklig, ömsesidig respekt, sanning, vänligt bemötande, God ton,  Balans, jämvikt, ärlighet, förtroende, äkthet, sanning och uppriktighet, ledarskap, livsnjutning, livskvalitet, se och upptäcka  skönhet i livet. Ledord: Fredlig, balanserad, jämvikt, jämlikare, mjukhet och harmonisk värld. Att göra en personlig utveckling både inre och yttre resa till fjärran länder. Drivkraft för mig är att göra skillnad, göra gott, bidra till Fred in i människors hjärtan och vara personlig i mina möten.

Jag hoppas att vi träffas! Följ mig på.

Love and Light

Maria

Copyright Mariablogg 2019. All rights reserved

Leave a Reply