Dagens tänkvärda citat:

-Älska dig själv oberoende av prestation eller andras bekräftelser!

-Du är din egna trädgårdsmästare

-Vi alla behövs. Vi är alla lika mycket värda!

-Hitta styrkan i dina svagheter! Hitta dina Egenskaper

-Se dig själv i andra människor.

-Visa medkänsla och ödmjukhet!

-Praktisera Kärlek och Tacksamhet ut till världen.

Love and Light
Maria

Leave a Reply