Nätverka:

Det finns bara en plats för en stark glänsande kvinnlig ledare på en enhet, en avdelning eller på ett företag. En del kvinnor tävlar mot varandra, armbågar sig framåt, trycker ner och ger hårda kommentarer medvetet. Det gäller att rätta in sig i ledet och hålla med i hierarkin. I en giftig arbetsmiljö finns det en manlig ordning, informella ledare som bestämmer oavsett om de har utbildning för tjänsten eller inte. Det kan i en onormal miljö förekomma:

Förtryck, statusjakt allt för att behålla sin fina titel att skryta om, ögontjänare, mörkläggning, mobbning, trakasserier, hån, utfrysning mot den bästa konkurrensen, maktkamp, krav och press uppifrån, uppsatta höga mål, smal budget, prestigeuppdrag, hot, hat, intriger, de svaga plockas bort, smutskastningskampanj, intressekonflikter, lögner, skvaller, vanmakt, dubbla stolar, överlevnadsstrategier, strutsbeteende, Låt gå mentalitet, dold agenda, tysthetskultur, förtroendeklyfta, vi och dem- grupperingar, ångest, orolig stökig miljö, illojalitet, okunskap, desinformation, struktur och dokumentations saknas, information kommer sent till medarbetare, illa behandlad, oförskämdheter, dålig och otrevlig samtalston, härskarteknik förekommer, arrogans, nonchalera att besvara mail. Detta som beskrivs är en giftig miljö som har en aggressiv kommunikation.

På en avdelning, enhet, arbetslag, institution, organisation, i en styrelse eller på ett företag kan det uppstå en tävlan om vem som presterar bäst resultat och vem som innehar makt. Hat, ilska och en irriterad atmosfär kan verkligen inte bygga upp ett bra teamwork och kommunikation. Det är en giftig miljö som bryter ner medarbetare än bygger upp ett starkt självförtroende. Du vet om att du är värd bättre! Gör något åt saken.

Kvinnliga nätverk behövs och där fokus är:

Trevlig Kommunikation, att ge genuint stöd, uppmuntran, kunna se förmågor och styrkor hos varandra, ge glädje, trygghet, inre styrka och balans, du får berätta om din ökenvandring, dina tuffa utmaningar, beslut och självupplevda händelser som kan vägleda andra i samma sits. Det ger empati, förståelse och insikter. För att nå framgång och arbetsglädje krävs det stöd på alla plan, tillit till medarbetare och ledare, etik och moral, balans och sanning. Du är en fri människa, en kvinnlig ledare och medarbetare som förtjänar lycka och välstånd. Jag anser att kvinnliga nätverk för bildning, kompetens, personliga erfarenheter, empati, healing och tröstande ord uppskattas av starka kvinnor som du.

MARIA

Copyright Mariablogg 2019. All rights reserved

Leave a Reply