coachMaria DanielssonMariablogg

Acceptans och tolerans

Artikel av: Maria Danielsson, 11 mars 2019

Copyright Mariablogg 2019. All rights reserved

Diskutera viktiga ord:

Diskutera viktiga ord som acceptans, tolerans, ärlighet, tillit, förtroende, moral, empati, individens ansvar och kommunikation. Dessa frågeställningar är underlag till individuell coachning och till grupp diskussioner.

Ärlighet och tillit:

Är du ärlig i affärstransaktioner? Litar du på säljaren? Litar du på den som ska köpa det du ska sälja? Hur kan vi få in en mer ärligare kommunikation mellan säljare och köpare? Ljuger du ibland, drar du vita lögner? Är du en pålitlig människa? Hur vill du bli bemött och behandlad av andra människor i mataffären, på pizzerian, hos bilhandlaren, i fiskaffären? Med ärlighet eller med vita små lögner tillbaka?

Individens ansvar:

Tar du ansvar för ditt ledarskap i ditt liv? Har du förmågan att inse dina fel och brister? Svagheter och styrkor? Självinsikt är att ta ansvar och rätta till det som inte fungerar längre. Jag drar lärdom av mina erfarenheter, tidigare livsläxor och igenkännande livscirklar.

Rak kommunikation:

För du raka och ärliga samtal med alla människor du möter? Har du empati? Trippar du på då och orkar inte lyssna och ta tag i problemet? Vill du inte höra negativ respons och ta tag i problemet? Är du en Låt gå ledare? Är du en driven och en motiverad person som tar ditt ledaskap på allvar?  Vad har du för uppdrag? Vågar du närmar dig problemets, pudelns kärna? Utstrålar du rädsla eller är du en modig person. Vågar du lyssna och se lösningar till dilemmat? Vad vill du? Har du en strategi, struktur och mål? Långsiktig planering: Ett år framåt, halvårsvis, tre månader, en månad, en vecka, en dags framförhållning?

Är du en aktiv lyssnare? 

Vi tar en fika till alla frågeställningar.

Love and Light

MARIA

Copyright Mariablogg 2019. All rights reserved

2 216 Comments