Ledarskap:

Är du en Besserwisser?

Lyssnar du på andra människor? Förstår du andra människors ståndpunkter? Kan du se helheten? kan du se detaljerna? Kan du se och höra vad andra vill förmedla? Empati, samförstånd, kärleksbudskapet, balans, jämvikt, harmoni, tillit och förtroende, äkta ord bakom avtalet, hålla löften, respektera alla parter.  Finna lösningar tillsammans, nya avtal skrivs och skrivs om? Kan ni mötas på vägen med balans, ömsesidig respekt, aktivt lyssnande, mjuk ton, ärlighet, ett gott samtal som leder framåt mot ett toppmål. Ett nytt avtal och regelverk kan skrivas.

Love and Light
Maria

Copyright Mariablogg 2019. All rights reserved

Leave a Reply