Tre viktiga ingredienser

Dessa tre viktiga ingredienser är viktiga att baka ihop för att nå framgångsfaktor i sitt företag. Nå nya höjder och delmål med ditt företag. Jag ser en ny nisch växa fram, att vara entreprenör och troende. Religiös entreprenör. Företagare, entreprenörer behöver kärlek till sitt företag för att kunna ge bra service till kunden och göra hållbara affärer. Kärleksbudskapet står över allt. Älska och bli älskad tillbaka. Det står över alla förluster, lidande, sjukdom och olycka. Gud är evig. Gud är ljuset. Gud är kärlek och kärlek är framtidens religion.

Mästare, vilket är det största budet i lagen? 

Han sva­ra­de honom: Du skall älska Herren, din Gud, med hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela ditt förstånd.

Detta är det största och första budet. Sedan kommer ett av samma slag: 

  • Du skall äls­ka din nästa som dig själv.

Något större bud än dessa finns inte. På dessa båda bud vilar hela lagen och pro­fe­ter­na.

Matt 22:34-40

Love and Light

Maria

Copyright Mariablogg 2019. All rights reserved

53 Comments

Leave a Reply