Professionell Diplomerad Coach ICF

Detta är ingen sponsrad reklamannons. Vill berätta om en fantastisk vecka som har betytt mycket för mig.

Jag går nu i april en diplomerad coachutbildning vid Akademi Coachstjärnan AB. Som jag vill förtydliga att jag sparat och bekostat själv. Rekommenderar stark utbildningen. Borde ha gjort denna utbildning för flera år sedan men tiden var inte mogen. Jag var heller inte redo mentalt. Det krävs personlig utveckling och att du är hel som människa. Intensivutbildningen är intensiv och det är många starka känslor och livsöden du får möta och höra. Du ska coacha klienter flera timmar om dagen. Berättar med om min livsresa i blogginlägget. Nytt kapitel i mitt liv. Detta är ingen sponsrad reklamannons. Jag skriver om utbildningen för att mina följare ska förstå att jag har kompetens och utbildning inom coachande och coachning. Jag blir mer trovärdig och professionell inför min publik. Vad innebär en diplomutbildning? En intensiv Diplomutbildning av hög kvalitet.Kurslitteratur av: Susann Gjerde. Coachning. Vad, varför, hur.

Diplomutbildningen är kvalitetsgranskad och godkänd av ICF International Coach Federation. Coachutbildning motsvarar utbildningskravet för internationell certifiering på ACC-nivå enligt ICF (International Coach Federation).

Vad är Coaching?

Det är en professionell samtalsmetodik vars syfte är att fokusera på och nå uppsatta mål, skapa resultat och förverkliga visioner såväl yrkesmässigt som privat. Att få andra att växa och vilja är en av grundstenarna i Coaching.  Rötter återfinns inom den humanistiska psykologin.

Coaching är idag ett av de kraftfullaste verktygen inom ledarskap och professionella samtal i yrkeslivet. Vad är det då för skillnad mellan coach, konsulting, terapi och mentorskap?

I utbildningen fick deltagarna formulera vad coachning handlar om:

Aktivt lyssnande, utvecklas framåt, Målfokuserat, reflektion, återkoppling, uppföljning, ärlighet, äkthet, pålitlighet, respekt, skapa riktning och struktur framåt, action, verktyg och processfrågor, öppna frågor, positiv förstärkning, ämnesberoende samtalsämnen, överenskommelse, avtal mellan coach och klient, coachen har tillit till klientens kompetens.

Konsulting handlar om:

 • Hyra eller köpa in en tjänst. Kunskap.
 • Konsult/ Expert inom specifikt område.
 • Specifikt mål.
 • Lönsamhetsaspekten. Mjuka och hårda värden.
 • Avtalad tidsperiod.
 • Inventering/Ifrågasättande/Rådgivande.
 • Leverans av resultatet.

Mentorskap handlar om:

 • Erfaren leder mindre erfaren.
 • Mentorn är en förebild
 • Nischad/branschspecifik
 • Rådgivande och coachande mentorskap
 • Man kan ha en relation till Avtalad mentor/ Adept. Tex: Lärare och sina elever.
 • Mentorskapet kan vara informellt
 • Kunskapsöverföring
 • Hur ska du nå målen? Vad ska du göra?
 • Mentorn bidrar med egen kompetens och erfarenheter
 • En stöttande roll

Maria

 

 Copyright Mariablogg 2019. All rights reserved

Leave a Reply