Vad kännetecknar kraftfulla frågor?

Det är öppna frågor. Ett frågeord i början av en mening och det är frågor med verb. Kraftfulla frågor är korta och enkla. Du Ställer frågorna i ett sammanhang inom ett ämnesområde. Frågeställningar som är kraftfulla de utmanar, utforskar till nya insikter, frågorna leder framåt, skapar nya tankar och perspektiv, leder till handling framåt mot målet.

 • Vilket är ditt önskeläge?
 • Vilka alternativ ser du i nuläget?
 • Hur ser du på de tankar du har?
 • Hur ska du gå tillväga?
 • Vilka hinder är på vägen?
 • Vilka resurser har du?
 • Vad är din motivation för att nå målen?
 • Vilka styrkor och egenskaper har du?
 • Vad är viktigt för dig?
 • Din målbild är?
 • Vad finns det för vinster med din målbild?
 • Vad blir nästa steg?
 • Hur och när i tiden ska du gå till tillväga?

Kan du sammanfatta din frågeställning och vad vi har samtalat om idag.

Love and Light
Maria

Copyright Mariablogg 2019. All rights reserved

Coach Maria

19 Comments

Leave a Reply