Coach

Jag klarade de två muntliga examensproven. En coachövning där läraren Margareta var observatör och utvärderade. Vi var tre elever i gruppen. Där vi i 25 minuter turades om. Coach till klient, klient och coach och sedan platsen observatör där vi skulle ge bedömning till coachen om eleven. Du som elev ska klara av ett coachande samtal. Coachande samtalsmetodik enligt T-Grow modellen.

Du som coach ska kunna lyssna aktivt, hitta kvittot, förstå klienten om vart vill klienten komma, hitta kärnfrågan och fokusera på den. Därefter börjar coachen ställa kraftfulla frågor. Denna modell- T-Grow ska du kunna efter intensiv utbildning. På fredagen var det även en gruppövning som skulle bli bedömd inför hela klassen. Jag fick rollen som lagledare i min grupp. 

Tankar om lärande och Coaching

Allt som vi lärt oss i studentlitteraturen och timmar av praktiserande coachning på klienter skulle nu ner till en presentation och muntlig redovisning. Tur att jag har lärarerfarenhet, studerat retorik och en van talare så mitt fokus blev inte. Åh! jag kan inte. Jag vågar inte tala inför en grupp människor. (Coach tips på ett ämne jag kan) Mitt målfokus blev direkt fokuserat mot innehållet och publiken. Målet med övningen var att utbildningsledaren Margareta och Mia som satt längst bak i klassrummet  antecknade och lyssnade på elevernas presentation.

Vår grupp var först ut med redovisningen. Scenen var att vi skulle sälja in ett coachning avtal till kund på en HR-avdelning. Varje grupp fick tre ämnesområden men alla coacher ska kunna allt som står i kursboken.

Gruppindelnings ämnena:

Etik och professionalitet, Coachningsöverenskommelsen, avtal med potentiella kunder, plats, tid, arvode för coachning samtalet, Avtala med klienten om vad som ingår respektive inte ingår i coachningsrelationen, klientens förväntningar på rimlig nivå, Förtroende och närhet till klienten, uppriktighet, integritet, sekretess, coachens roll är att stödja och uppmuntra klientens nya tankebanor och nya beteenden som kan leda framåt.

Coachning närvaro och coachande samtalsmetodik

Coachning närvaro handlar om medvetet och spontant förhållningssätt, humor, intention, magkänsla, följa klientens tankar, sortera upp klientens tankar, släppa kontrollen och använda många verktyg, coachningsövningar och metoder.

Aktivt lyssnande innebörden är: Coachen ska kunna använda kraftfulla frågor. Exakta frågor. Formulerade frågor som utmanar klientens föreställningar. Vilket i sin tur leder till självinsikt. Ett steg framåt kan nu tas av klienten, för att nå önskade läge och slutmål.

 

Förstå Coachens yrkesroll

Jag hade förutfattade meningar när jag kom första dagen till utbildningen. Trodde det var enkelt att vara coach. Du är ju en rådgivare. Alla kan det här med coachning även kändisar verkar kunna coacha sin publik. Men oj, vad jag misstog mig! Det tog fyra dagar för mig innan genombrottet och polletten trillat ner. Då tog jag kvittot som det heter på coachnings språk. Att hitta kärnfrågan är en konst och det krävs ett aktivt lyssnande. Coachen ställer frågan till klienten: Berätta mer!

Vad är ett coachande samtal?

Efter drygt 20 år som lärare är jag van vid att vara Mentor till elever, klassen och föräldrar. Jag har då en rådgivande roll. De som kommer till mig med ett dilemma, vill att jag ska ge dem lösningen direkt.

Lösningsorienterat: Ge mig råd och tips nu tack! En coach roll är snarare tvärtom. Klienten själv ska kunna komma fram till sina egna lösningar, våga se målbilden, vinsterna, berätta mer om drömbilden.

I ett coachande samtal är coachen tyst till ungefär 80 % av tiden. Det gällde sig att bita i tungan ett flertal gånger och inte säga min lösning på klientens problem. Här låg den svåra utmaningen i utbildningen. Alla deltagande elever kämpande med samma sak. Att förstå T-Grow-modellen och att inte försöka ge klienten lösningar. Coachen ska följa strukturen, T-Grow mallen. Men ändå hitta humor, spontanitet, glädje i samtalet mellan klient coach. Hitta fingertoppskänslan och verkligen på riktigt förstå coachens yrkesroll. Släppa rådgivningen och gå in i ett coachande samtal och finna kärnfrågan.

Gå in och läs mer på hemsidan om utbildningen. http://www.coachstjarnan.se/

 

Mål med Coaching färdigheten.

Direkt kommunikation – Mål med coachning färdigheten. Coachens yrkesroll ska även ingå i redovisningen. Coachen ska efter avslutad utbildning skapa medvetenhet som ökar klientens förmåga att uppnå toppmål, ett önskat läge. Klientens förmåga att uppnå de överenskomna resultaten. Utforma handlingar, kontinuerligt lärande i coachningsinsats och i klientens arbete och livssituationer. Uppmuntra klienten att undersöka olika alternativa idéer och lösningar. Klienten tillsammans med coachen utvärderar de olika alternativen som klienten har. Klienten kan därmed komma vidare med att fatta ett beslut.

 

Jag är överlycklig, just nu idag!

Känslan är euforiskt härligt, glad och jag vill dansa och fira med lite champagne ikväll. Du ska fira dina mål! Utbildningen fortsätter nu med övningsklienter, Lärarteam, hemuppgifter. Utbildningsdeltagarna återses  i augusti. Där sker tre utbildningsdagar och avslutas med diplomering. Det ska bli kul att återse mina Coach kollegor, kursare. Uppdatera om vad som hänt i deras liv. Spännande att få se och höra deras utveckling i coach rollen. Jag själv använder mig av mitt bloggande till att skriva om coachning och vad en coach gör och är.

Jag vill förtydliga att detta är inte en sponsrad eller reklamannons för utbildningen. Jag skriver denna artikel för jag vill berätta min resa om hur jag tog mitt mål. Inspirera andra människor i världen om att hålla drömmen levande!  Hur viktigt det är. Det har krävs tålamod och ihärdighet. Denna utbildning har Jag själv bekostat och sparat till i fyra års tid. Jag har haft en stark målbild att en dag ska jag träffa Utbildningsansvarig för Akademi Coachstjärnan AB Margareta Sundin. Jag ville höra hennes livsresa. Hon har varit lärare och rektor och jag kände igen mig i det. För mig är Margareta en förebild inom coachvärlden. Jag har mentalt visualiserat mitt slut toppmål. En dag ska det ske bli en Diplomerad Coach. 

It takes Grit!

Det har varit en lång och tuff resa för att hitta sitt drömmål. Under min resa har jag stött på många tuffa utmaningar och hinder. Nämner några för att inte bli allt personlig. Tagit dåliga arbetsbeslut på vägen, Jag har verkligen gått på fel arbetsvägar, trott att jag hittat mitt drömjobb men det var och kännes inte rätt i både relationer och miljön, stött på patrull och hinder, Möt eldsprutande otrevligt aggressiva drakar till kollegor, tagit onödiga strider och kamp, stött på konstiga arbetslag utan teamkänsla.

Jag har en sköldkörtel sjukdom (Hypertyreos) som gör mig trött på eftermiddagarna. Äter levaxin. Känt utmattningssyndrom av stress. Krav utifrån och uppifrån. Varit för snäll och naiv och därmed hamnat i en detoxad arbetsmiljö. Träffat på många energitjuvar som tagit musten ur mig. Skjutit upp saker och ting. Haft svårt att komma till skott med gamla liggande surdegar. Jag borde och måste göra detta nu känslan. Fastnat i ekorrhjulet och jobbat 100 procent samtidigt som min man driver egen firma under småbarnsåren.

Markservice, hushållsarbete, plötsliga dödsfall i familjen, bilolyckor, höftoperationer, flera familjemedlemmar drabbas med cancerbesked och behandling. Samtidigt som min son 6 år, har drabbats av en ögonsjukdom med påföljande ögonoperation, nedsatt syn på ena ögat. Lapptränar samtidigt har vi när han var tre- års ålder. Därutöver gått igenom en språkstörning utredning.Bildstöd och TAK.

Jag har haft en lång sorgeprocess och smärta. Jag kan idag se utifrån ett föräldrar perspektiv, lärarperspektiv och elevperspektiv då jag har undervisat barn med olika typer av funktionsnedsättningar med diagnos under flera år.

Under tiden har familjen renoverat vårt hus i femårs tid och alla hinder med det. Ja, listan med hinder och motstånd kan ju göras längre. Men jag har aldrig tappat min målbild. Alltid känt att jag är värd mer och bättre i livet än det här skiten som blir kastad på mig. Där fann jag min Gudstro mitt i all sorg och förtvivlan. En tro på kärleksbudskapet. Vi är alla ett med varandra. Detta har lett till att jag har blivit en bättre författare och kan ge coachande lösningar. Jag är coach Maria.

Känn rädsla men vågat språnget ändå!

Mod att ge sig hän för sin passion trots motgångar. Du ska framåt och ge inte upp trots väldigt mörka och svåra motgångar i livet. Det stärker dig på din livsresa och gör den till den person du är idag. Jag är en annan människa idag, april 2019 än för två år sedan. En tillbaka blick och  jag har minsann gasat och gått framåt i min personliga utveckling. Jag kan! Jag duger! Jag är duktig! Trots slitsamma och fruktansvärda motgångar. Utan dem hade jag inte kunnat skriva en bra blogg och inspirera dig som läsare. Detta gör mig unik eftersom jag är äkta med innehåll och kvalitet. 

Jag har hållit mina drömmar levande, för mig själv i hemlighet: Det har tagit kraft att inte våga komma ut i garderoben så att säga, tagit väldigt många omvägar men till slut vågat lyssnat inåt till mitt hjärta. Du har ett liv Maria! Vad vill jag göra med mitt liv? Vad vill Maria? Hur ser ditt drömliv ut? Berätta mer. Hur ser ditt drömliv ut?

Jag är stolt att jag genomfört mina livsdrömmar. Att gå en diplomerad coachutbildning och att starta en blogg. Driva en egen konsult verksamhet.

Affirmation: Jag är en mäktig, magisk, mirakel bloggare och coach som kan inspirera och påverka världen. Jag nätverkar. Min konsultfirma är framgångsrik. Jag är ledaren i mitt liv! Jag Kan leda människor framåt till deras toppmål. Jag är en bra inspiratör, bloggare och författare.

Dessa målbilder har jag haft  i fyra års tid. Drivkraft, styrka och mod framåt. It takes Grit!

 

         

 

 

Love and Light 
Maria

 

Leave a Reply