FredMariaMaria DanielssonMariablogg

Jag tröstar dig! Moder Maria

By 20 april, 2019 No Comments

Artikel av: Maria Danielsson, 15 april 2019

Copyright Mariablogg 2019. All rights reserved

Jag tröstar dig!  Moder Maria

Notre-Dame brinner och världen är i sorg. Branden har tagit världen med känslostorm. Frankrike har landsorg och många människor är i tårar. Ett hugg i hjärtat. På tidningarnas förstasidor ser jag hur elden sprider sig åt alla håll. Jag mår fysiskt illa i magen och är bedrövad. Vi behöver stöd, tröst och hålla någon i handen.

Världens människor behöver tröst i en svår tid!

Jag är förkrossad över hur en 800-årig katedral kan brinna upp. En historisk byggnad, en kyrka har brunnit ner som tog väldigt lång tid att bygga. En symbolbyggnad inom religionen och främst kristendomens betydelse och historia.

All historiska vingslag av katedralen, kulturvärdet, kyrkklockan, tornet, minnesmärken, kulturskatter, målningar, Biblar, psalmböcker, Spira, stav, korset, flaggor, vimplar, musikinstrument, orgeln, noter, gravar, reliker, fina utsmyckningar, vackra glasfönster i fina färger, smycken, statyer, ljusuppsättningar, tyger och alla interiörer. Det har nu omfattande vatten- och rökskador, även vackra målningar. Det finns starka minnen och mänskliga möten i Katedralen. Jag hör och ser gudtjänster, lukt av rökelse, ser ljuset, smaken av vinet och brödet, och hör musiken med gudomlig körsång.

Historia, kulturvärde och arvet till våra barn och barnbarn har gått förlorat av en brand. Trist att det gick så enkelt! Men med rätt brandlarmsystem, väktarsystem, kamera och rutiner kan man rädda katedraler, kyrkor, rådhus, slott, konstskatter, museum övriga kulturbyggnader- och historiska monument. Byggnader ska vara brandsäkra hållas orörda av oss människor och intakta. Kyrkan ska se ut som det alltid ha gjort 800 år tidigare. Världens största kristna kyrka Peterskyrkan finns i världens minsta stat, Vatikanstaten. Hoppas att det finns brandalarm och tankar på säkerhet!

Kristendomen är världens största religion

Människor skänker nödhjälpspengar, över 9 miljarder till återuppbyggnad av Katedralen. Insamlingen påvisar hur stark religion är för oss människor världen över.  Kristendomens historia: Bibeln GT och NT, Protestantismen, Katolska kyrkan, Judendomen, den östliga grenen är den ortodoxa kyrkan. Rysk- ortodoxa, Grekisk-ortodoxa etc. Många börjar bli upplysta om vikten av symbolvärde katedralen i Frankrike stod för. Jag hade en dröm om att åka till Paris och besöka katedralen och kulturhistoriska platser. Vilket är en njutning och en rolig syselsättning. Upplevelsen och nyfikenheten att turista i fjärran länder och städer. Men nu är drömmen lite avslagen och passé att åka och se katedralen.

Symbolvärde

Frankrikes flagga antogs under franska revolutionen 15 februari 1794. Den kallas för Trikoloren. Flaggan kom snabbt att ses som en symbol för frihet och har haft stor betydelse och inflytande på andra länders flaggor.

Jesus Kristus törnekrona, krans av törnkvistar med särskild syftning till den som bars av Jesus vid korsfästelsen. På Långfredagen skänker vi en extra tanke på Jesus Kristus. Han bär sin törnekrona.

Queen Elizabeth II

Kungakrona, spiran, stav, äpplet är också historiska symbolvälden som i flera tusen år i människans historia symboliserat makt och auktoritet.

Brittiska monarkins största och mäktigaste symbol Imperial state crown. Kungakronans symbol för makt och kunskap. Kröningskronan S:t  Edvard är också viktig och har stor historisk betydelse och symbolvärde.

Jungfru Maria- Jesus Mamma

Maria Jesus mamma är den mest betydande kvinnan i Nya testamentet. Hon intar och har en enanstående rangplats i Bibeltexterna. Vid kyrkomötet i Efesos år 431 blev Maria officiellt betraktad som Jungfru Maria, Gudaföderskan och Guds moder.

   

Affirmation: Jag tröstar dig! Jag är fred. Jag är frihet. Jag är nu tröstad!

Toppmålet är: Fred och frihet i alla världsdelar. Avtal skrivs om.

Gör om gör rätt:

Känslan är efter avtal och försoning:Glädje, empati, förståelse, harmonisk relation, mjukhet, god samtalston, respekt, medkänsla och förtroende till alla människor, entusiasm, kärleksbudskapet är i centrum, en ökad medvetenhet och självinsikt, upplysning, snäll, goda tankar om andra människor, äkta vara, ärlighet, balans och jämnvikt. Detta tankesätt genomsyrar inom länder, samhällen, Toppolitiker, President, kung och drottning, EU, Brexit bråket, handelskrig Kina/USA, världsledare, FN ledaren, världsbanken, makthavare, internationella globala aktörer, aktivist, Miljöförstöring, småföretagare, arbetsplatser, kommuner, partnerskap och personliga förhållanden, släktskap, vänskap och familjen.

Vinsten är: Se över dina relationer. Du är välmående i en mer perfekt värld att leva i. Känna äkta samhörighet, samförstånd och samband med andra människor, länder samt världsdelar.

Fred och frihet i hjärtat leder till välmående och för ett lands bästa förutsättningar.

Affirmation:

Jag är Fred. Jag är Frihet. Jag är i Balans. Jag är nu tröstad!

Vi alla människor är ett med världen och förenade tillsammans till hoppet om världsfred.

Din Fred coach Maria

 

Leave a Reply