Artikel av: Maria Danielsson, 24 april 2019.

Copyright Mariablogg 2019. All rights reserved

En grundläggande etisk princip:

En etisk princip som återfinns inom många religioner samt filosofiska och etiska läror. Den äldsta nedtecknade varianten härstammar från Konfucius, ca 500 år f.kr.  källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Den_gyllene_regeln

Affirmation:

I lycka och lidande, i glädje och sorg bör vi se på alla varelser som vi ser på oss själva och bör därför avstå från att tillfoga andra sådana skador som vi inte önskar tillfoga oss själva.

Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem. Det är vad lagen och profeterna säger. 

Matt. 7:12, Bibel 2000[2]

”Gör mot andra som du själv vill bli behandlad”

Gör inte mot andra som du själv inte vill bli behandlad”  (En negativ utförd handling)

May all the joys of this glorious season – “Spring in the air time” be yours.

Love and Light
Maria 

Leave a Reply