INLÄGGET ÄR ETT REKLAMSAMARBETE MED NESTLÉ/ VICTORINOX

Artikel av: Maria Danielsson, 24 april 2019

Copyright Mariablogg 2019. All rights reserved

Du är en glädjespridare!

Glädjespridare!

Duscha dig själv med kärlekens strålar och ljus! Hylla dig själv att du är en god medmänniska och vill få det bättre inom all olika livsområden.  Du är på rätt väg och har hittat din livsväg, meningsfullhet, innehåll och mål med livet. Försök nu att vara en glädjespridare här på vår Moder jord. Att vara medveten på sitt uppträdande, beteendemönster, tala lågmält i mobiltelefon vid offentliga platser och folkmängder. Tänka på sina medmänniskor istället för att vara ett stor EGO-barn som ska höras högljutt, en stormvind. på t.ex. tåg, tunnelbanan i affären, på sjukhuset, i vården, skolmiljöer, bibliotek. – Var tyst! Försök vara lågmäld! Balans och harmoni uppstår i en skön stämning på offentliga platser. Lugn och harmoni blir medborgarna och det är lätt, roligt att vistas ute på gator och torg. Våld, rån, snatteri, uppkäftigt, kaxigt, tuffa rädda människor som kör med ”Gatan-orten”-språket tas helt bort. Rädsla beteende hör inte ihop kärlek, balans och harmoni. Det saknas ute på gatan och torg. Vi tilltalar fint till varandra och ömsesidigt respekt, ödmjukhet, vördnad inför alla människor uppstår.

Påvisa att du vill vara duktig, se intelligent ut och ha en smart uppsyn. Socialisera dig och ha moral! Det innebär att DU uppträd korrekt mot ALLA, har trevligt uppfostrat bemötande och kan visa att du kan bättre och vet bättre. Bemöt alla med ömsesidig respekt och sänd ut kärlek gentemot dina medmänniskor, medbröder och medsystrar från ALLA religioner,  kulturer och länder, i ditt land och på vår Moder jord.

This Swiss champ iѕ the ultimate swiss army knife.

Kärleksbudskapet i alla offentliga plaster och miljöer:

Kärleksbudskapet oavsett religionstillhörighet råder. Tänk om alla vore alla är väluppfostrade och hade trevligt bemötande. Fick lära sig i småskolan betona vikten av Etik och Moral. Vad innebär det för dig och andra?

Lösning i offentlig miljö: Försök att tala lågmält i offentliga miljöer, gator, torg, transportsystem och allmänna platser. Tänk på det gemensamma språk som talas i den offentliga miljön och tänk på att följa sociala koder. Respekt handlar om att vara medveten, se din egna svagheter och ha viljan till att förändra sina tankar. Koder är viktiga att följa och förstå folkets mönster. Hänga med i det land DU vistas i för tillfället. Uppvisa ömsesidig respekt inför alla du möter både för  homosexuella, oliktänkande och alla sorters av människotyper där ute på vår jord. Alla är lika mycket värda! Alla är vi olika men ändå lika. Dessa tänkvärda lösningar och ta bort dåligt omoget beteendemönster kan förena oss människor i vår gemensamma offentliga miljö och platser vi vistas dagligen i.

Din människosyn: påverkar alla andra människor på vår jord, som ringar på vattnet sprids det vidare.

Vad kan du göra idag?

Vad är ditt önskeläge med att vistas i gemensamma utrymmen? viktiga plaster/mötesplatser både inre och yttre närmiljöer som påverkar människan. Förhoppningsvis på ett positivt och upplyftande sätt. Vad kan du göra idag? Jag, Maria har hopp om livet, tron på en bättre framtid för oss människor idag på jorden och vår framtid, våra Barn. -Hur tänker du? 

Jag har hopp om tro att medborgarna inom ett land håller sams och Fred:

Att hålla sams, fred i sikte med gemensam sociala koder, tydliga regler förhållningssätt och lagar råder. Dåligt oförskämt oanständigt uppträdande leder till konsekvenser t.ex. böter och konsekvenstrappa och analys av ditt oförskämda, fult, dåliga beteendemönster. Drama Queens, känsloutbrott, Passivt-aggressivt beteendemönster, hatisk stämning, kränkningar, trakasserier, hårda ord på bussen, spela väldigt hög musik ur mobiltelefon skriker på sjukhuset, vårdcentrale och på tunnelbanan. småtjafs och meningslösa bråk. Personen medvetet bråka provocera fram en dålig scen. Vill visa sin Powerstyrka i både med  muskler och verbala kränkande ord. Detta leder till en negativ spiral för ett land, en stat, en världsdel eller för den/de folkgrupper  som får uppleva detta tråkiga, elaka, och  oacceptabla beteende  och omständigheter. Vem vill ha det så? Hur länge vill vi ha det så? Tills min som fyller 25 år?Då kan jag tänka mig en skön stämning. Vem vill ha Krig och oroligheter för alltid i ett land?

Nej Tack! vi människor måste kunna  bete oss bättre än så idag. vi alla kan följa sociala regler och normer, följa lagar, uppträdande, social kompetens, socialisering, kunskap och om förnuftet råder kan moral och etik sprids vidare till alla människor. Endast då kan vi ha en hållbar miljö och vi kan värna mer om miljöförstöring. Den förstörande kritiska närmiljön, mörka vibrationer är borta. Landet  är räddat!  Allt börjar i din hemmiljö, där du bor med din familj, i ditt land, i din världsdel och kontinent.

Vad splittrar oss människor?

Flera gånger om dagen blir en människa hårt retad, kränkt, hånad med elaka kommentarer: En eller ett flertal mobbare i grupp är en omogen rädda, egoistiska, en barnslig människa som fastnad i sina dåliga  tankar om andra människor.  Kanske umgås den med fel gäng eller sällskap, har fel inlärt aggressivt beteendemönster och grupptrycket står på spel.En mobbare saknar empati och ödmjukhet gentemot andra människor. Vill vinna till varje pris! Inget konsekvenstänk eller har mentala spärrar. Går på attack som en arg kamphund, skäller högt och visar huggtänderna.

Mobbare kan provocera fram våld som leder till ond död. En mobbare och kriminell kan  hota, råna, våldta, ta saker,snatteri och slå slag både verbalt och fysiskt, trycka ner någon, förgöra och förnedra. Den kan förlöjliga, reta ditt utseende, din religion, din kyrka, katedral, ditt tempel, kultur, seder och bruk och oliktänkande. Den tar till eld, krig, hämnd och sprängmedel. Våldsamhet, skapa kaos och oordning, sprida ont mörker, fiendskap, hatisk stämning och vilja folk illa medvetet. Elaka ord, sarkasm och viskningar, blickar och skratt. Det är mobbning att sprida rykten om någon både i tal och skrift. På Twitter, Instagram och på nätet. Tänk på vad du gör och säger påverkar andra människor i din närmiljö. Sänd därmed ut mjuk och balanserad energi till din närmiljö.

  

Anständigt uppträdande i både tal och din kroppsrörelse i offentlig miljö:

Anständigt och värdigt uppträdande i skolan, i tunnelbanan, i affären, i trafiken, på gatan leder till trygghet och säkerhet. Människor är avslappnade och inre tillfredsställda nöjdare medborgare. Friskare, välmående, gladare medborgare i ett land, på arbetsplatser, i en regering, i en kommun, Landsting, Företag och i en samhälle ort leder till ännu mer glädje. Glädjespridare!

Tron och hopp om livet att Fred i alla relationer människor emellan. Mellan länder och deras historia, tidigare beteendemönster och relationer. Världsdelar och kontinenter.

sju världsdelar: Europa, Afrika, Asien, Oceanien, Nordamerika, Sydamerika och Antarktis.

Swiss admy knives are designed for many people. 

AFFIRMATION: Vi är alla ETT med varandra!

Din glädjespridare!

 MARIA

Källahänvisning :https://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4rldsdelar_och_kontinenter

Leave a Reply