Artikel av: Maria Danielsson, 24 maj 2019

Copyright Mariablogg 2019. All rights reserved

Gregorius I även kallad Gregorius den store

Gregorius den store var Påve från 590, kyrkolärare och även ett Helgon.

 

Gregorius den store

Han modifierade den tidigare listan över de omfattande berömda sjudödssynderna:

HögmodGirighetVällustAvundFrosseriVrede  Likgiltighet.

Han gjorde det som en sammanfattning av Bibeln budskap om synd. Medeltidens teologer gjorde de sju dödssynderna till grundval för sin syn på mänskligt beteende och mänskliga svagheter. Vilket har betydelse även idag i vår samtid.

Det har sagts att alla dödssynderna har en motsats, en dygd, som de ibland kan förväxlas med, och ofta är gränsen mellan synden och dygden väldigt smal.

1.Högmod/stolthet (superbia)

övermod, högfärd, stolthet, dryghet, överlägsenhet, arrogant uppträdande. Ordspråk: Högmod går före fall. Stolthet går före undergång.

Motsats till Högmod: Ödmjukhet, balans och respektfullhet.

2.Girighet (avaritia)

Girighet innebär ett överdrivet begär, ett ha begär av pengar, ägodelar, saker. Förenat med överdriven sparsamhet, snålhet, vinnings- lystnad snikenhet till egen fördel. Tex: Lånar/utbyter tjänster, saker. Får oftast ej igen utan tjat eller inte alls.

”Girighet är roten till allt ont”.

Ett välkänt ordspråk. Läs Timotheosbrevet 6:10

 

Girighet

Logiken går ut på att lusten efter pengar resulterar i negativa följdverkningar: Den pengar girige Staten, skattesystem-Regering, Institution, företag enhet chef -Ledare, enskild person gör sig skyldig till dåliga gärningar som försämrar tillvaron för medmänniskorna, folket som kämpar för sina rättigheter. Finns det aktivt lyssnande på folkets behov och innehåll? Nej, inte direkt. Ett maktspel pågår.

Alla är väldigt upptagna med egna positionering och inneha kontroll, tjäna pengar, maktfullkomlighet, sektbeteende. Angiveri och övervakning samhälle eller välj mellan Dold kommunikation ”Kompis/vän” lakejkorruption småspringandes till högre hand som får mestadels fel faktainformation som egentligen överensstämmer veklighetens sanning eftersom man inte vågar yppa sanningen för då måste man lösa problem och dilemman. Men allt lakejerna, ledarna gör för att ha kvar sin post i utbyte med mer information, uppbackning och få en tjänst för egen vinning skull utan att tänka på massan, folket i helhet. Känsloargument styr mer än ren skär faktauppgift och sanning. Personers egna tolkningar och Känsloyttringar, lögn blir deras sanning mer än som ligger utanför faktakontroll. Slapphänt i sakfrågor och försvarslöshet kan ge motstånd hos medborgare, vilket märks i val och omröstning.

Detta synsätt leder till besvikelse och bitterhet från människor, olika folkslag, religioner och grupperingar, Länder, Eu, olika Institutioner. Det är Politiker som ger förtal och lögner, håller mer än de lovar ut  vilket  leder därpå till  ännu mer svekdebatter. Folket lider i det tysta och det är Social orättvist behandlade. Påföljd Höga priser på olja, bensin, höga skatter på nästintill allt och värlfärden har personalbrist på kompetens och välutbildad personal som ska ta hand om allt. Väldigt långa köer inom alla sektorer drabbar nu och i framtiden. Brist på sjuksköterskor, cancervårds specialister, röntgen. Ja inom alla områden, tandläkare, barnmorskor, Lärare, förskolepersonal, läkare, psykologer etc. De som tar hand om allt jobbar och sliter på gränsen till utmattning , stram budget och sjukskrivs och köerna blir ännu längre inom alla sektorer. En ond cirkel som är svår att ta sig ur. Ingen handlingsplan framåt presenteras om välfärdens struktur och fortsättning. Det är lättare att prata om väder och vind i media. Jorden går under imorgon budskap och skrämma upp skolbarn till skolstrejk på fredagar. Återigen faktakontroll glöms bort mitt i kaoset. Klimat och skillnaden på väder tar överhand. Vad är väder? Vad är klimat? Den vanliga människan på stan vet knappt skillnaden utan att behöva googla fram svaret.

Nåd, Pengar och Girighet

En icke fungerande kommunikation eller ingen kommunikation -Dold agenda för egen vinning, att dölja saker och faktagranskning leder i sin tur ännu mer utsatthet och förskjutning. Parallella samhällen slits itu. Folk fortsätter att mobba Folk, religion mot religion, kultur mot annan kultursynsätt, nedvärderar andra personer, grupper mot grupp för att förhäva sin egna förträfflighet och är stolta med det. Ingen gör något åt saken! Eller vågar stå upp i kaoset. Alla blir till slut ett räddhågat folk utan mandat och ingen konkret steg 1-10 handlingsplan. Ingen vill ha bråk, scener, höra negativa buskap, budget eller vill ha en nämnvärd konflikt inom alla ekonomiska intressen. Allt tuggar på som i ett kugghjul som om  det onormala oro vore ett normalläge under flera tidplaner och tioårsperioder. Åren går och våra framtida barn blir bara äldre. Man lägger sitt hopp till politikernas händer som kan ge nya lösningar. Ingen vet hur det blir?

Istället för faktakoll, anständig uppförandekod, samtalston och moral som rättesnöre. Så blir normen det onormala kaoset ett Defensivt försvarsbeteende, rädsla ta överhanden, överdrivet slösaktighet på skattepengar på trams och  onödigheter. Rena idioti som styr mer där pengar budget kommer före den lilla människan. Trots det är tvärtom. Både lilla Människan och även staten, välfärden ska vara en tillgång för de som betalat/betalar skatt, ge service och hjälpa.

Det är bättre med kurragömmalek för ledare och politiker, gå runt och hånle till allt och alla, allt är bra. Ingen kan då ta ledaransvar, ingen bryr sig eftersom alla bryr egoistiskt om sitt hus, jobb och familjen och status tänk. Jämföra senaste Acrylic Nails nagellacket med kollegan på jobbet och prata plastpåse eller tygkasse känns mer meningsfullt. Då behöver jag inte se och höra det som är. Smidigt och bekvämt!

Förneka och hyckleri är bästa försvar. Ta bort dem enstaka personerna som protesterar högt eller massan som klagar. Då existerar inte dilemmat och man behöver inte göra något. Tills tiden är utmätt och karmalagen hinner ifatt. Då står man upp och gråter ut gärna i det offentliga och biktar att man gjort sitt bästa utifrån folkets röst, rätt faktakoll,faktauppgifter och allt underlag på bordet.

Allt hålla på med och hålla med olika typer av Aktivism, olika Ismer-Terror trots det är fel. PR-knep och desperat skylla ifrån sig på andra istället för egen självinsikt och möta sig själv och se andra.

Primitiva samhällen, länder, Regeringar, Departement, Institutioner, myndigheter, företag, och enheter, släkter och familjer och privata individer och övriga konstellationer faller isär med dålig grundstruktur. Det som inte efterföljs och se över grundarbetet. Huset faller som ett korthus .I möte med folket och civilisationen. Grunden är inte lagd och kan upprätthållas. Slapphänt försvar för eller emot folket. Det har varit fel fokus och inga lösningar i olika sakfrågor mer personanklagelser eller leta andra fel för att försöka kränka motståndaren. Leder till att kasta sten i glashus. Oanständiga dåliga onda gärningar, verbala kommentarer och gå på attack. Småspringande lakejer till så kallade utsedda ledare för stunden. Smutskastningskampanjer som blir tvärtom eftersom det råder en kosmisk ordning av rättvisa. Sanning, kärlek och ljus segrar alltid i historiens vingslag.

Vad innebär Social rättvisa och omsorg för dig? För ditt land? Social rättvisa för EU? För andra världsdelar än Europa?

Anständiga personer, moral, etik och tala ärligt, sanning  kommer i nutiden och i framtiden att vara en dygd  ett rättesnöre som värderas högt i kurs. När det primitiva dåliga och ibland onda gärningar faller kommer sjukdom, död, politikers och olika typer av Ledares och medarbetares omoral och idioti synas i ljuset och upp till ytan. Pengar  och tjäna ännu mer pengar på andra människors behov har skapat ännu mer girighet. Girighet på pengar har gått före andra  människors och gruppers behov. Till slut faller allt sönder och det uppdagas i media. Vad händer då? Vem ska då leda in landet, Folket- människan på rätt spår och väg igen? Nya politiker väljs in.

Alla gamla gärningar, bagage och karma lagen synas in i  både det offentliga det stora rummet men det händer även i det lilla rummet. Allt måste transformeras och reformeras så nytt liv, blod och syre kan på nytt födas in i Institutionen och landet. Nu kan vi alla lyssna och höra det som är. Folket dömer hårt och har svårt att glömma orättvisor. Defensivt försvar och förnekelse faller. Lyfta fram Orättvisa VS Rättvisa. Vad är rättvisa för dig? Vad innebär Gränssättning, Lag och ordning, Passkontroll, Id-kort och Gränskontroll? Vart har Sunt bondförnuft tagit vägen? Hur vill du ha det? Hur vill Folket medborgarna ha det  i olika sakfrågor?

Symboliskt:

Allt i livet utvecklas och allt är föränderligt. Ett lands grundstruktur och lagar byggs upp på nytt, en ny kyrka byggs upp Notre Dame som brann, en ny regering tillsätts, nya ledare, Institution, Universitet, styrelse, Banker och finanssektorn och dess tjänstemän, Domstolar och lagar, Organisation, Akademi, myndighetspersonal och kommun som styr. Folk som gjort sitt byts ut efter en tid. Hålla budget blir allt viktigare för de styrande.Grunden blir stabilare att stå på och transparens blir viktigt för förtroendet till vald ledare och chef till varje enhet som har moral, kunskaper och kompetens, självinsikt, ödmjukhet som dygd, moral och etik som rättesnöre.

Aktivt lyssnande på alla människor

Lösning:

Politiker lyssna på varandras lösningar och idé, alla människor har rätt att bli lyssnad på. Lyssna på budskapen och alla i ett land, EU, grupper och folkslag. Förstå och hålla sig till fakta, sanning och sakförhållandens ämnets kärna. Pajkastning och personangrepp leder väldigt fel. Motsatsen till Kunskap, kvalitet, kompetens, utbildning, lyhörd, empati, ödmjukhet, inkännande uppförande, etik och moralisk dygd förnuftigt beteende vinner alltid genom historiens tidslag. Förstå och läs om historia och religionshistoria svaren finns där. Historien upprepar sig i cirklar. Samma grunddrama men i olika kostymer, rolluppsättningar och tidsepoker. Dra lärdom från historien. Visa Barmhärtighet och Grace.

Exempelvis: Vad hände år 1789 i Europa? I slutet och början av 1800-talet. Varför hände det? Eliten vs Folket. Det är samma grund i beteendemönster, frustration, oro, vrede, rädsla och drama som nästintill utspelar sig i nutida samtiden. De som ingick inom makten, ”Eliten”, Kungen, Adeln, Borgarna lyssnade inte till folket och deras livssyn och budskap. De fortsatte bara dricka te och äta kakor. Idag lyssnar inte politiker, de vid makten. Synen på mänskligt beteende och mänskliga svagheter. Vilket har betydelse även idag i vår samtid. Fel lagar, orättvisa straff, orättvisa mot brottsoffret som lider, ofullständiga bearbetade lagstiftningar, lagar måste uppdaterade till samtiden, inget underlag, ingen ID-kort, uppskjutande beslut och beslut som tas över folket röst.

”Kejsaren är naken drama”. Publiken och observerar häpnar om vad nästa scen, nästa stormöte, råd eller mediala utspel blir. Vi alla i världen ser på en följetong i tre akter. Alla följer social media.

3. Lust/Otukt/Vällust (luxuria) Vällust

Är en extremt överdriven strävan efter sexuell vällust , otrohet tillfredställelse, omoraliskt. Motsats begrepp dygd är att inneha en moral, måtta och redbarhet.

4. Avund (invidia)

Avund är en känsla uppstår när en person saknar någon annans (förmodad) överlägsna egenskap, prestation eller innehav, och antingen önskar sig det eller önskar att den andra personen inte hade det. missunnsamhet, avundsjuk, svartsjuka, hämnd och rivalitet.

5. Frosseri(gula)

Frosseri begär är att överkonsumera något, till den punkt där den som frossar inte förmår konsumera allt utan stora delar går till spillo. Oftast syftar frosseriet på mat och dryck. En människa tar åt sig och roffar, snor åt sig mer än vad hon egentligen behöver. Utan tanke på sina med människor.

6. Vrede (ira)

Ilskaraseriursinne är en obehaglig känsla och reaktion som länkar till ens psykologiska tolkning av att ha blivit sårad eller förnekad. Det yttre uttrycket finns i kroppsspråket, fysiologiska reaktioner och ibland i offentliga aggressiva handlingar, ord och våldsbrott. Människor och djur ger ifrån sig höga ljud, fula ord eller läten.

7. Likgiltighet/Lättja acedia)

Lättja förklaras ofta som likgiltighet, lat eller passivitet, slapphänt inställning till livet.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kupolen i Florens Italien, Basilica di Santa Maria del FioreHeliga Marias blommas basilika.

        Motsatsord:   

En synd:     –                En dygd

1.Högmod                       Självaktning, självrespekt

2.Girighet                        Klokhet, klarhet, visdom.

3.Avund                           Rättvisa.

4.Vrede                             Rättfärdig indignation.

5.Lättja                             Försiktighet, Medelväg

6.Frosseri                       Sällskaplighet

7.Lust                               Kärlek, Moral, Förtjänst.

                                Love and light

                                MARIA

 

60 Comments

Leave a Reply