influencer MariaMariaMariablogg

Alla vägar bär till Rom

Artikel av: Maria Danielsson, 15 juni 2019

Copyright Mariablogg 2019. All rights reserved

Alla vägar leder till Rom

Citatet alla vägar bär till Rom. En del människor tar betoning på ordet leder till. Uttrycket innebär att oavsett vilket sätt man arbetar på eller vilken metod man använder blir slutresultatet detsamma. Detta världskända bevingat ord som har kommit till av den engelske medeltidsförfattaren Geoffrey Chaucer på 1390-talet. Han var den störste engelska poeten, filosof, astronom under medeltiden och är känd för böckerna Canterbury Tales, House of Fame.

Uttrycket kan tolkas som att Påvedömets makt under denna tidsepok, Romarriket var stort.  Det militära syftet med vägarna. Censorn Claudius Appius byggde Via Appia för att göra transporterna lättare från vapensmedjorna i Capua. Via Appia betyder via = väg. En annan tolkning är att det väl utbyggda vägnätet leder till Rom.

På Via Appia tågade soldaterna från Romarnas väldiga Imperium. Från den bördiga landsbygden sändes livsmedel till Rom. Forslades varor till Rom, särskilt från de grekiska städerna i södra Italien och världen vid östra Medelhavet. Det var rika och utvecklade områden med Alexandria som centrum.

Vägarna var livsviktiga för tillväxten av romarriket genom att tillåta effektivare förflyttning av armén, handelsvaror och nyhetsbud. När nätet var som störst sträckte sig vägarna 8500 mil. Till de erövrade områdena drogs vägar. På dem kunde de romerska härarna snabbt ta sig fram till oroshärdar. Från Roms 14 stadsportar gick med tiden 29 vägar ut. Där trafiken var tyngst belades vägen med sten.

Under Medeltiden tågade soldaterna, Korsriddare och pilgrimer-personer på vallfärd mot en helig plats. Från Sverige var det Heliga Birgitta på vallfärd till Jerusalem. Det var också den vägen som ledde det grekiska inflytandet till Rom vilket fick enorm betydelse för den romerska kulturen.

De romerska vägarna för tillväxten av romarriket

Vägarna var livsviktiga för tillväxten av romarriket genom att tillåta effektivare förflyttning av armén, handelsvaror och nyhetsbud. När nätet var som störst sträckte sig vägarna 8500 mil. Till de erövrade områdena drogs vägar. På dem kunde de romerska härarna snabbt ta sig fram till oroshärdar. Från Roms 14 stadsportar gick med tiden 29 vägar ut. Där trafiken var tyngst belades vägen med sten.

Under Medeltiden tågade soldaterna, Korsriddare och Pilgrimer, övriga människor på vallfärd mot helig plats. Från Sverige var det Heliga Birgitta på vallfärd till Jerusalem. Det var också den vägen som ledde det grekiska inflytandet till Rom vilket fick enorm betydelse för den romerska kulturen.

Industrialiseringen på 1800-talet

På 1800-talet hade bland annat Frankrike och England stor nytta av de vägar som romarna byggt. Nu kunde tågtrafik och bilvägar uppföras. Vägarna från Rom förband inte bara Rom med Syd Italien och Sicilien, utan användes också för trafiken till hamnarna på ostkusten som säkrade förbindelserna med Grekland, Mindre Asien och Nordafrika.

Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Alla_vägar_bär_till_Rom https://www.so-rummet.se/fakta-artiklar/vagar-i-romarriket

Politisk karta som visar romarrikets vägar genom Europa.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/dd/Roman_Empire_125_political_map.svg

Love and Light

Maria

Leave a Reply