Andligt

Heliga Birgitta

Artikel av: Maria Danielsson, 18 juni 2019

Copyright Mariablogg 2019. All rights reserved

Helgonförklarats av påven

Birgitta Birgersdotter även känd som Heliga Birgitta, född år 1303 och är kloster grundare av Birgittinorden i Vadstena. Hon var Författare, Teolog, Politiker, Predikant och Helgon. Heliga Birgitta är ett skyddshelgon för Europa enligt Romersk-katolska kyrkan. Hon är den mäktigaste kvinnan i svensk religionshistoria. Den första svensk som helgonförklarats av påven.

Kyrka och samhälle genom historien

Birgitta hade anknytning till det politiska ledarskiktet i det medeltida Sverige. Eftersom hennes morfar var kusin till kung Magnus Ladulås så var Birgitta släkt med den kungafamiljen genom sin mor. Utanför Sverige var hon även känd som Furstinnan av Närke. Hon flyttade till Rom, Italien. Grundade en nunneorden i Vadstena vid Vättern.

Den retoriska konsten

Heliga Birgitta var verksam som författare och bevandrad i den retoriska konsten under en tid då kvinnor i allmänhet varken fick lära sig att läsa eller skriva och att agera som författare var i stort sett förbjudet. I Birgittas texter kan man utläsa att hon var en stor ordkonstnär. Använde sig ofta av liknelser, symbolbilder och exempel för att förtydliga det som var abstrakt i den teologiska läran. Mycket av hennes bildspråk var inspirerat av naturen eller vardagslivet. Birgitta anses ha varit långt före sin tid när det gäller att tolka bibeln och hon förmedlade och levandegjorde Guds ord på ett sådant sätt att det upplevdes som om Guds ord ”blev som nya i människors hjärtan och varma av kärlek.

Himmelska Uppenbarelser

Hennes första bidrag till världslitteraturen är en drygt sexhundra av Birgittas uppenbarelser finns bevarade och de gavs ut i skrift år 1492 – Himmelska uppenbarelser. Latin Revelaciones celestes.

I och med att Birgitta fick auktoritet och acceptans som Guds språkrör genom sina uppenbarelser, blev inte hennes talan ifrågasatt och hon kunde då göra sin röst hörd.

Heliga Birgitta är Skyddshelgon för Europa

Den heliga Birgitta av Vadstena utnämndes av påven fredagen den 1 oktober år 1999 till skyddshelgon för Europa tillsammans med två andra kvinnliga helgon, Edith Stein och Kataraina av Siena, under en mässa i Peterskyrkan tillsammans med företrädare för hela Europas katolska biskopar. kvinnornas roll i Europas kristna historia. ”Jag ville ha lika många kvinnliga helgon för att peka på den viktiga roll som kvinnor har spelat och fortsätter att spela i kyrka och samhälle genom historien”, sade Påven Johannes Paulus.

Vad är ett skyddshelgon?

Helgon är heliga personer som är föremål för Vördnad och  högaktning. (douleia). Ett skyddshelgon är ett helgon som man hoppas skall be till Gud för en särskild plats eller kategori. Ett helgon anses ha levt i särskilt djup gudsgemenskap och som efter olika prövningar av instanser i dessa kyrkors hierarki kanoniserats – Helgonförklaring. De tre kvinnliga skyddshelgonen som påven hoppas skall be för Europa motsvarar de tre manliga som redan fanns. Europa beskyddas nu alltså av sex helgon.

ÅRTAL I HELIGA BIRGITTAS LIV

I Birgittas familj var det närmast en tradition att göra vallfärden till heliga platser och de bibliska platserna.

  • 1310,1313 Birgitta ser den heliga jungfrun sträcka fram en krona till henne. Birgitta tar emot kronan. Birgitta ser Kristus på korset och frågar vem som gjort honom detta. Han svarar: De som föraktar mig och glömmer min kärlek.
  • 1346 Kung Magnus Eriksson och drottning Blanka donerar kungsgården i Vadstena till att bli ett kloster.
  • 1391 Birgitta helgonförklaras av påven Bonifacius IX.
  • 1482 Katarina saligförklaras av påven Sixtus IV.

Lank:

https://sv.wikipedia.org/wiki/Heliga_Birgitta

https://sv.wikipedia.org/wiki/Romersk-katolska_kyrkan

Love and Light
Maria

One Comment

  • www.xmc.pl skriver:

    It was a very nice idea! Just wanna say thank you for the data you have distributed. Just continue posting this kind of post. I will be your loyal person who reads. Gives Thanks again.

Leave a Reply