Artikel av: Maria Danielsson, 19 augusti 2019                                                   

Personlig utveckling

Verklig framgång och glädje kommer inifrån hjärtat. Det är genom att vi finner lycka och glädje inom oss själva som vi upplever genuin glädje i våra liv. Det som vi tänker på projicerar vi utåt i vår omgivning. Positiva och glada tankar ger ett gott resultat. Negativa tankar drar till sig negativa omständigheter och människor. Lika dras till lika. Likadana tankar speglas och händer i våra liv.

Framgång och glädje

Att vara en framgångsrik människa är en livsresa man gör. Balans, harmoni, mod, styrka, självvärde, ödmjukhet, empati, kunskap och vishet. Det gäller att ha balans på alla områden i vårt liv. Relationer till andra människor, familjeliv, känslomässigt, emotionell intelligens, social kompetens, Kärlekslivet, arbetslivet, intellektuellt, ekonomiskt, fysiska omgivningen, bra nöjesliv och fritid, motion och bra hälsa, andlig och själslig utveckling, tid för personlig egen utveckling och mognad. Sammanfattningsvis kan man konkludera att nyckeln att vara framgångsrik och höja livskvalitén på alla områden, så gäller det att vara en vis människa. Det gäller att ha en handlingsplan för dina drömmars mål.

Visheten kommer inifrån dig själv och dina tankar. Det lönar sig att söka efter visdom! Att finna inre frid, frihet, fred, harmoni, jämvikt och balans ger ett kärleksfullt och framgångsrikare liv att leva. Rådet är att bevaka dina tankar om vad du tänker. Vaka över dina tankar på grund av att det påverkar din omgivning och ditt liv. Orsak och verkan. Verklig framgång kommer inifrån dig. Dina tankar påverkar dina handlingar. Du är då fri och medveten om du äger visdom. Fri från skuld, skam, begär, tjatighet, gnäll,godtrogen, barnslig, omogen, överdrivet självgod, undergiven, sarkastisk, passiv aggressiv, skvallrig, missunnsam, elakheter, kritisk och dömande kommentarer. Ängslighet leder till oroliga hjärtan. Negativ och nedstämda ältande tankar om och om igen, kan ge fruktan och rädsla. Ledaren i ditt liv är du!

Kung Salomos vishet

Vad är ordspråksboken?

Ordspråksboken är en skrift i judendomens Ketuvim och kristendomens Gamla testamentet. Ordspråksboken är i hög grad formulerad som en lärobok. Dess undervisning utmanar till ställningstagande och vägval. Den innehåller en samling konstmässigt formade ordspråk under Salomos namn. Kung Salomo var kung över Israel under 900-talet f.Kr. och regerade i 40 år.

Salomo och drottningen av Saba, utförd av Pellegrino Tibaldi 1586.

Vishetens bok

Vishetens bok är en bibelbok och består av en samling vishets ord med många allmänna råd om hur man ska bete sig i olika situationer samt reflektioner över livet, ordspråk med mera. Många uppmaningar påpekar att den gudfruktige vinner i längden. Han skriver också om visheten som Guds största gåva till människorna, och det viktigaste att sträva efter i livet. Salomos vishet blev känd långt utanför Israels rike. Många reste långt för att få olika råd och tips av honom. I ordspråksboken i Bibeln finns många uttryck som det påstås att just Salomo sa som kung. Därav är den en känd bibelbok. https://sv.wikipedia.org/wiki/Ordspråksboken https://sv.wikipedia.org/wiki/Salomos_vishet

Citat från ordspråksboken

Då sade vishetens fader: ”Vi gömmer hemligheten om lycka och framgång djupt inne i människans inre hjärta, för där kommer hon aldrig tänka på att leta efter lyckan”. Även till denna dag enligt legenden, så har människan jagat efter lyckan och letat efter den runt hela världen utan att hitta den.

 • ”Visheten ger ett långt liv, gott liv, rikedom, ära, glädje och frid. Ordspråksboken 13:16-17

 • ”Hur blir en människa vis”? Första steget är att lita på Herren och visa respekt för honom.” ordspråksboken 1:7

 • ”En del rika människor är fattiga och en del fattiga människor är oerhört rika”. Ordspråksboken 13:7

 • ”Att bestämma sig för att bli vis är första steget till att bli det.” Ordspråksboken 4:7

 • ”Du bör framförallt vaka över dina tankar, för de påverkar allt annat i livet”. Ordspråksboken 4:23

 • ”Jag, visheten ska göra dagens timmar effektivare och dina år fruktsamt. Ordspråksboken 9:11

 • ”En klok människa är alltid öppen för nya idéer, ja hon har alltid ögon och öron öppna. Ordspråksboken 28:13

 • Utan förståndigt ledarskap får ett land det svårt, men där det finns goda rådgivare finns det trygghet. Ordspråksboken 11:14

 • Den som kan skilja mellan rätt och orätt och har ett gott omdöme och förstånd är lyckligare än den rikaste människa. Ordspråksboken 3:13-14

 • Den vise lär sig av att lyssna” Ordspråksboken 21:11

 • Tanklösa ord kan såra som svärd men den vises tal ger läkedom” Ordspråksboken 12:18

 • Ett mjukt svar stillar vrede, men hårda ord ger upphov till gräl. Ordspråksboken 15:1

 • Ödmjukhet leder till ära”. Ordspråksboken 18:12

 • Den som älskar vishet älskar sig själv och kommer att lyckas. Ordspråksboken 19:8

 • ”Bara visheten ger ett innehållsrikt liv och det är bara den människa som håller fast vid detta som blir lycklig”. Ordspråksboken 3:18

 • ”Vänliga ord är som honung, njutbara för själen och helande för kroppen”. Ordspråksboken 16:24

Love and Light
Maria

34 Comments

Leave a Reply