coach

Emotional Quotient

By 28 augusti, 2019 303 Comments

Artikel av: Maria Danielsson, 28 augusti 2019

Copyright Mariablogg 2019. All rights reserved

Emotionell intelligens

EQ, förkortning för Emotional Quotient, ”Emotionell kvot”. EQ handlar om känslans intelligens. En spegelbild av sig själv. Emotionellt intelligenta personer uppmärksammar vad de känner.

Människor som har empati, kan visa stöd och omsorg, de är inkännande och är ödmjuka. De har ett högt EQ. Vi har stött på många människor i våra liv som är intelligenta men verkar sakna empati för andra människor. Jag anser att det är lika viktigt med kombinationen ett IQ och ett EQ. Då har du ett IQ på topp.

IQ är en förkortning av Intelligence Quitient och betyder intelligenskvot. Det är ett mått på en persons intelligens och kan berätta hur man tänker och resonerar i olika logiska sammanhang. Man kan mäta sitt IQ genom att göra ett så kallat intelligenstest. Wechslerskalorna är de som är de mest kända idag. 

I ett coachande samtal är det viktigt att vara närvarande i nuet med aktivt lyssnande, ge service med att hjälpa till och viljan att förstå sin klient. Coachen kan relatera till egna erfarenheter, sitt egna sätt att tänka, beteendemönster, vanor och sätt att vara. Coachens roll är att entusiasmera och motivera klienten för att påverka deras sätt att tänka till och att nå ett gott slutmål.

Läs mer om EQ och IQ

Lank:

https://sv.wikipedia.org/wiki/Intelligenskvot


Love and Light
Maria

303 Comments

Leave a Reply