coach blogCoaching blogs

Hur kan vi hjälpa barnen?

By 23 november, 2021 No Comments

Artikel av: Maria Danielsson, 2021-10-12

Copyright Mariablogg 2021. All rights reserved

Hur gör man med bråkiga barn?

Det finns en bakomliggande anledning till att bångstyriga barn beter sig illa. Ta reda på svaret varför ditt barn eller någon annans barn tänker, handlar, hör, ser, talar och känner som den gör. Vi förundras dagligen av barnen och deras inre värld.

Hur kan man hantera vardagsituationen?                                                         

Barn är kloka, känsliga och visar oss vuxna vägen för hur vi ska göra. Det är i vardagen som utmaningar och konflikt uppstår. Barn behöver struktur, gränssättning och förstå vad som gäller både i skolan, hemmet och i vardagslivet, för annars kan problematik och dysfunktionell miljö uppstå.

Ta dig tid och inled ett samtal med barnet.

 • Berätta hur du som vuxen vill ha det och ställ frågor. Barn behöver en tydlig struktur även i spontanlekar annars uppstår kaos och anarki om vem som bestämmer i leken. Det är bara observera barn som leker på en förskola, skola eller vid en annan aktivitet. Finns det ingen ledare, vuxen eller barn som styr upp leken kan det eskalera till tårar och barn gör som de vill. Titta och observera minst 30 minuter när barn som inte känner varandra ska leka. Se och lär vad som händer i det fysiska rummet med gruppdynamiken. Ibland går det bra men det kan också spåra ur totalt.
 • Spelregler i skola, hemmet och sociala sammanhang i samhället måste sitta fast annars kommer barnet att tänja på gränser och ställa krav med att förhandla till sig saker. Här finns olika tillvägagångsmetoder, strategier och taktik. Tjata till sig saker, skrika, gråta, gnälla, skvallra, förtal, manipulation, att få medvetna utbrott, upprepande trakasserier, dålig styrning av impulskontroll. Ett klassiskt exempel är att gå till mamma, pappa, lärare, vän, bekant eller annan vuxen för att spela ut varandra utan att den andra personen vet någonting bakom ryggen.

Varför? För att få fördelar såsom pengar, status, makt i gruppen, dataspel, telefon, resor, skjuts, tjänster, kläder, smink eller övriga materiella saker. Vi har alla säkerligen varit med om eller sätt detta inlärda beteendemönster hos både vuxna och barn.

Grundstruktur finns överallt på arbetsplatser, i skola, institution, organisation, företag, i samhället och inom sportens värld osv. Det sociala spelet har spelregler och sociala koder att förhålla sig till. Det gäller för barn att lära sig grunderna och ta reda på vad som gäller i olika livssituationer. Detta synsätt gäller inom exempelvis sport. Innan en fotbollsmatch vet spelarna fotbollsreglerna, det finns en domare och spelaren kan spelets regler innan matchstart. Den spelare som inte förstår sitter och tittar på avbytarbänk och läser av spelet och lagspelare för att hänga med i taktik, tankemönster, belöningssystem, vanor, feedback och laguppställning. Det finns en plan bakom själva systemet. Alla vet redan reglerna och förhållningsätten i spelet.

 • För att en miljö ska bli harmonisk, skön och lugn så finns det grundförutsättningar för att miljön kan realiseras och genomföras.
 • Tydliga regler, struktur, respekt, tidplan och bestämda mål. Gränssättningar där den vuxna eller barnet säger stopp och nej. Här går gränsen!

Det viktigaste är att anpassa era olika viljor och enas på mitten om en lösning på problemet. Det är föräldern, den vuxna i rummet och barnen som skapar gemensamma regler. Barn kan vara med och påverka och kompromissa fram sin syn på sakfrågan. Det handlar om att ge och ta. Visa empati och kärlek. Tid, kraft, pengar, engagemang och energi kostar på sikt. Fokus ska ligga på det som fungerar i nuläget och hur det kan bli ännu bättre i framtiden.

Kontrollera era tankar så kontrollerar ni era känslor och handlingar

Ni tillsammans, föräldrar, barn och övriga vuxna skapar regler, tankemönster, olika trossystem och kulturella skillnader, social programmering, koder, känslor, beteenden, överstimulerad av datorspel, social media eller sockerberoende, rutiner, vanor, olika språk samt gemensamma överenskommelser. Det svåra är att kontrollera den yttre världen men det är lättare att kontrollera den inre världen och ta ansvar för sina egna tankar. Du är vad du tänker! Du är medskapare av denna värld. Ni kan ta bort gamla tankemönster genom att bryta er loss från gamla vanor och rutinmässigt beteende. Se vardagsituationen och ert dilemma från ett nytt högre helikopterperspektiv. Relationer ska berika oss med glädje!

Vad är negativa tankemönster?

Programmeringar av sociala koder, Mind Control, egobaserade tankemönster, indoktrinering, Maskulinitet- Genusteori, gamla paradigm, slav av under omständigheterna, talande kritiska ord, dömande hårda kommentarer, mobbning, sociala attacker, drev, Allianser, ekonomiska fördelar, maktmissbruk, korruption, girighet, status, oärlighet, falska anklagelser, frustration, smärtsamma grymma handlingar, kamp, krig och motstånd, rädsla och orostankar, ilska, sorg, besvikelser, skam och skuldkänslor, behovet av att vilja bli godkänd av andra personer för att fungera, svekfullhet, hämnd, kontroll av egot och dess behov, dörrmatta beteende, hånfull sarkasm, utsatthet, känna sig övergiven, ensamhet, kränkningar, misshandel, distans, skrik, utbrott, gråt, elaka människor, brända relationer, sorg, bitterhet, emotionella sår, hat, makt, underlägsenhet- överlägsenhet, passiv-aggressivitet beteende, dåligt självförtroende, självsabotage, självvärde, omoget beteende, avundsjuka på de personer som har mer, avundsamhet på de människor som är snälla, uppvisa artighet, stökig, otillräcklighet, hopplöshet, offerroll, börja kunna se skuggsidorna, blockeringar, skydd, smärta i kroppen, tvekan inför en uppgift, handlingsförlamad, prestationsångest, social media och mycket skärmtid framför dator, telefon och Ipad, stress, dåliga matvanor och sömnbesvär. Listan här kan göras längre men du förstår poängen med att ta bort negativa tankar och ersätt dem med positiva tankemönster. Det skapar en tanke, känsla och ord vilket är manifesterande här och nu.

Lever du eller barnet mer i dåtidens scener och traumaupplevelser?

En negativ story spelas upp dagligen i tankarna. Igen och igen och igen som en hoppande apa som ger dig inre bilder, dåliga tankar och sänder negativa vibrationer. Inga nya friska hjärnceller bildas eller bra minnen skapas. Man är fast och har svårt att komma vidare om man inte vet hur eller vad som gäller. Personen i fråga behöver hjälp med att komma vidare för att nå sina mål. En viktig del att komma vidare är att släppa gammal programmering. Fråga dig själv. Varför håller du kvar bindningar, blockeringar, gammalt mentalt bagage och ältar? Är det kul i längden? Tycker du inte att det är värt att släppa taget om stressen över dåtiden. Du är värd att gå vidare på din livsväg. Be om hjälp om du inte klarar av det på egen hand. Anlita en coach som kan ge samtalsstöd.

Våga säga nej till negativt självprat! Det saboterar relationer. Du som vuxen vet oftast vad dina triggers och negativa punkter är som du går och ältar. Släpp gammalt bagage och ta bort rädsloblockeringarna som sitter fast både i hjärnans celler och som påverkar kemin i kroppen. Mänskliga känslor påverkar graden av inflammation i kroppen därför är det viktigt att tänka positiva tankar som i sin tur ger positiva känslor och ger varma härliga vibrationer. Du är frisk och välmående i tanken, själen och i kroppen.

Hur kan du ändra ditt Mindset?

Ta bort rädslan och var orädd i livet! Men först måste du ändra ditt Mindset. Vi människor kan triggas av varandras negativa beteendemönster och skuggsidor. Systemet fungera inte på grund av att det är sönder, det är det verkliga problemet. En stor Illusion som vi knappt ser igenom på grund av allt mörker. Vi stör oss på olika saker runt om i vår närmiljö, personer, Tv-nyheter, det som händer i världen, fotobilder, Internet och Social mediepåverkan. Det ger känslor, språk och minnen. Besvärliga människor och struliga yttre omständigheter som bara händer dig. Det finns en bakomliggande orsak och verkan.

Du måste försöka trots rådande situation navigera rätt och gå framåt i livet utan motstånd. Ha acceptans i den livssituation du befinner dig i. Frustration, ilska och kamp leder till att det går sämre för er. Lyft blicken och tolerera att saker har hänt. Släpp och gå vidare i livet utan bitterhet. Det viktigaste nu är att vara medveten om vad du fokuserar på och tänker på rätt saker. Ägna din dyrbara kvalitetstid till hur du vill ha det i familjen och i övriga relationer. Ta fram det bästa egenskaperna hos varandra. Lyft upp och förstärk det goda i livet.

Fråga er själva:

-Hur når du ditt mål?

-Vad ska jag och du göra idag för att nå dit?

-Vad gör dig lycklig?

Learning to create our minds the way we want!

Här är en bild på ett sommarminne som gör mig lycklig!

Hur kan du bli kompromissvillig?

Ge förlåtelse och förståelse så ni kan kompromissa villkoren och reglerna i vardagen. Tacksamhet, glädje, hoppfullhet, lyhörd och ge emotionellt stöd. Du som vuxen kan strukturera upp hemmasituationen och boendemiljön. Tillsammans bryter ni gamla invanda mönster och startar nya vanor, rutiner att se på er hemma situation och fritid. Att få in ny information gör att ni kan förnya er själva. Samtala med varandra, inte om varandra. Var ärliga mot människor och tala sanning.

Min önskan är?

Du som vuxen berättar sin önskan om hur strukturen, regler, rutiner, vanor ska se ut. Hemma hos oss vill jag ha det på detta sätt. Exempelvis: Skärmtiden är 4 timmar per dag.

Hur ser ditt vardagsliv ut?

 • Morgonrutiner och Frukost.
 • Lunch, Mellanmål och Middag.
 • Läxläsning och rutiner kring det. Dag och tidplan.
 • Fritid och Aktiviteter. Åtaganden kring fritidssysselsättning. Vem gör vad?
 • Dataspel. Mobiltelefon, policy, Tidsgräns för social media.
 • Sovtid. Borsta tänder tid. Läsa bok. Släcka lampan.
 • Städa rummet, smutstvätt, disk. Plocka undan efter sig.
 • Hur ser rutin och struktur ut? Hur ska det göras?
 • Övriga frågor

 Min önskan hemma är? Lycka för mig är? Barnet berättar mer om sin situation.

Om barnet kan och vill uttrycka sig. Barnen berättar utifrån sitt barnperspektiv om hur och varför det är som det är. Det är viktigt att du som vuxen är en god lyssnare, inger förtroende, och är snäll. Du samtalar lugnt och ställer nyfikna frågor som leder framåt. Du och barnet är medskapare till era gudomliga liv. 

Målet med att prata med sitt barn är?

Att få husfrid och att bli enade med närhet, kärlek och beröring. Ni båda berättar hur ni vill ha det i framtiden. Prata ut om det som har varit för att släppa det som inte är bra mellan er och transformeras. Dåtidens vanor, utbrott, småbråk, inövade repliker, dramascener, handlingar, känslostormar, gnäll och dåligt negativt tänkande är det slut med. Ju fler negativa tankar desto mer självsabotage. Tänk inte för mycket! Speciellt på det du inte vill uppleva. Du skapar det du fokuserar på.

Ni tränar in nya vanor, rutiner, beteenden. Vårda ert språk! Tillsammans finner ni gemensamma svar, kompromisser och lösningar. Ni pratar om varandras styrkor och förmågor och lyfter fram det. Självförtroendet, självkänslan och värdet ökar hos barnet och den vuxna. Berätta gärna om hur mycket ni betyder för varandra. Du duger som du är! Du gör ditt bästa varje dag efter din förmåga och utgångsläge. Jag tror på dig! Jag har tillit till din förmåga. Stå i din kraft och stå upp för er själva. Dessa ord och tankemönster gynnar barnets utveckling.

Du ger barnet mer bekräftelse och självvärdet ökar till att barnet mår bra i sig själv, trots rådande omständigheter. Barnet finner inre styrka, trygghet, kraft och självständighet till att klara sig i livet. Du som vuxen bör ge emotionellt stöd till barnet. Ni växer och mognar på era livsvägar. stå upp i hjärtat för din rätt.

Barnet och du skapar en ny hållbar miljö tillsammans. Det ska vara trevligt, glädjerikt, balanserat och roligt att ses och umgås med varandra. Hjälp dig själv och hjälp barnen. Alla i världen är delaktiga till en trivsam miljö. Lev ditt liv på bästa sätt med inre frid och den yttre världen speglar den verkligheten. Finn din inre auktoritet! Praktisera tacksamhet, ödmjukhet och livsglädje. Världen bör byggs på ärlighet och rättvisa. Vi skapar då en ny verklighet för oss själva och våra barn.

”Den allra största kärleken är barnen!”

Behöver du hjälp med ditt barn? Har du en fråga. Vad behöver du hjälp med? Boka in ett samtal med mig. Lång erfarenhet av arbete med såväl vuxna, barn och unga.

Coach Maria Danielsson

Merkurius kommunikation AB

E-post:     info@merkuriuskommunikation.se

Gå till min hemsida:https://www.merkuriuskommunikation.se/

Leave a Reply