Livsstil

Vad är talet 222?

By 17 februari, 2022 No Comments

Artikel av: Maria Danielsson, 2022-02-17

Copyright Mariablogg 2021. All rights reserved

Vad händer datumet 22/2-2022?

Det är en portal. Dualitet och polaritet. Samarbete och kommunikation. Vi människor skapar en bättre värld. Läker det maskulina och feminina urkraften inom er. Det inre arbetet gör du själv. Vilket bidrar till en stabil grund att stå på med inre frid, balans och harmoni. På så vis höjs frekvensen på jorden med ren kärlek. Vi är ett med alltet.

Talet 22 är ett mästartal. Vi har detta datumet mästartal 22 × 3 gånger. Vilket blir talet 66.

För år 2022 är ett koden 6.  22/2-2022 leder till talet 12.

Hur många 2:or är det i datumet och tiden? 22/2-2022 kl. 22:22

Svar: 10 st 2:or.

Hemliga tal, nummer, Geometri och symboler

Ordet Geometri betyder Jord (Geo) och Mäta (metria). Ordet härstammar från Grekiska. Geometri är en gren inom matematiken som undersöker former, figurer, kroppar, kurvor, plan, linje, punkt och deras egenskaper. Längd, yta, volymer, vinklar och måttenheter.

Hemliga tal och nummer används dagligen inom geometrin. 42, 444, 13, 14, 9, 322, 999 osv. Mästartalen är 11, 22, 33, 55, 66, 77, 88, 99.

Siffror studeras och dess magi. Det handlar även om uppvisade symboler, bilder, konst, strukturer och arkitektur.

Geometri
Symboler, tal, struktur, bilder och arkitektur

Leave a Reply