Artikel av: Maria Danielsson, 2 Juli 2022

Copyright Mariablogg 2022. All rights reserved

En av de kosmiska lagarna är Bumeranglagen som är ett viktigt inslag i ditt liv. Allt som du tänker på, känner, talar och ger ut med handling kommer mångfaldigat tillbaka till dig. För att förstå och få en större helhet kan man alltid hänvisa till de kosmiska och universella lagarna om vad som sker i världen och i ditt egna liv. Du väljer allt i ditt liv. Gud är inom oss. Du skapar med dina intentioner och bakomliggande tankar. Som du ropar får du svar. Du väljer om du vill tänka goda positiva tankar eller negativa tankar. Människan är en tänkande medveten varelse som ger ifrån sig energivibrationer. Du vet själv vilken frekvens du är på eftersom du dagligen möter samma typ av människor som vibrerar utifrån din frekvensnivå. Om du höjer din kärleksvibration så dyker nya typer av människor, situationer, händelser, platser in i ditt liv som matchar dig.

Vad vill du ska komma tillbaka till dig? Gott eller ont. Ljus eller mörker. Talar och tänker du med frustration, aggression och bitterhet över vad som händer i din verklighet, så får du se och uppleva mer händelser i din närhet. Det speglas även i nyheterna. Det handlar medvetet att skapa och sända ut sådant som vi vill ska komma tillbaka till oss. Hjälper du andra människor får du hjälp tillbaka. Vi får möta det lätta ljusa eller svåra mörka med en ökad närvarande kraft när det återvänder till sin ursprungskälla som är DU.

Lagen om människan som skapande varelse

Som du sår får du skörda. Dina tankar, ord och handlingar manifesteras i din verklighet.

Vi attraherar det vi älskar i livet eller det vi hatar. Vi attraherar det vi vill och längtar efter och de livsmål vi drömmer om. Vi är det vi tror på. Tankens kraft är enorm och drar till oss det som en magnet. När jag förändrar mina tankar, behov, vanor, utmaningar, stressnivå, hinder och mönster så förändras min yttre värld. Förändringen börjar inom dig eftersom du observerar dina tänkande tankar. Du börjar se, höra vad som händer runt omkring dig, din familj och i ditt samhälle. Du är nu medveten om dig själv. Du speglar dig i andra människor. Det du ser i din yttre värld är något du själv behöver arbeta mer med. Det du hatar eller älskar hos andra människor är sidor som du själv bär på. Jag vill förtydliga att varje dag möter du händelser, platser, saker, situationer och människor som speglar ditt inre värde där du befinner dig utifrån den vibrations frekvens du utstrålar ifrån din energikropp. 

Harmoni i vardagslivet handlar om att man inte längre gör motstånd, kämpar och lider.

Livet är ingen kamp. Målet är att du flödar lätt i den kosmiska dansen i ödmjukhet, medkänsla, balans, frihet, jämlikhet, livsglädje, självkänsla och tacksamhet. Du kan själv skapa inre harmoni, balans och frid om det är det du vill uppleva. Människan skapar det den behöver lära sig för att växa, mogna och utvecklas. Vill du möta glada och trevliga människor i din närhet så bör du vara nöjd och tillfreds i livet just nu. Det är i nuet du skapar din framtid. Du ansvarar för dina tänkande tankar, känslor, ord och gärningar oavsett om du är medveten eller omedveten. Universum tillhandahåller allt vi behöver i livet. 

Golden future

Det handlar om att våga vara värdig och unna sig att delta i det kosmiska överflödet. Gå ut i naturen och du upptäcker dess storhet och skönhet. Symbolisk vis kan ditt liv varje vaken minut och timme likna en tom tavla. Du väljer varje minut hur din tavla och ditt liv ser ut nu, imorgon, en vecka, om en månad framåt. Idag kan du manifestera att skapa en gultavla med överflöd.

Focus on the golden future

LOVE AND LIGHT

MARIA

Leave a Reply