Om mig

Maria B. L Danielsson

 Coach Maria är bloggare, Livscoach, lärare och skribent tack vare mina personliga upplevelser och kunskaper. Gift tvåbarns mamma som bor i Stockholm.

Inspiratör:
Personlig utveckling, hälsa och välmående är ett stort intresse för mig och de två största inspiratörerna i mitt liv är Louise Hay och Wayne Dyer. Jag har läst väldigt mycket böcker, gått på kurser och föreläsningar. Jag vill inspirera, motivera och förmedla att vi kan så mycket mer än vad vi tror. Du är dina tankar! Jag vill coacha och hjälpa dig till att tänka mer positiva tankar om dig själv.

Vision:
Det ska vara naturligt att prata om livskvalitet och förändring och att ha en personlig Coach, en samtalspartner när du vill ha ut mer av livet. Du utvecklas utifrån dina egna förutsättningar både som privatperson och på jobbet.  Vad är din målbild? Det handlar om att utgå från nuläget och fokusera på vad du vill i framtiden önskat läge. Vi fokuserar på dina förmågor, styrkor, drivkrafter och möjligheter som leder dig till önskad förändring i både små och stora frågor. Stärka självförtroendet, självvärde och ledarskap. En framgångsrik individuell coaching session bygger på att lyssna och ta in, lyhördhet, reflexion, intuitivt ställa frågor och få stöd. Det är i samtalet det magiska mötet uppstår. Coaching ska vara lättillgänglig och tack vare Internet och dagens teknik kan du och jag mötas.

Min resa & utbildning

Min resa:
Redan som barn var jag intuitiv och högkänslig. Sanndrömmar var vanligt och jag är som en seismolog och speciellt när Estoniakastrofen och Tsunamin inträffade. Jag har alltid haft en stark inre intention och visste saker innan de kom upp. Om vad som sker runtomkring mig i olika miljöer eller samhället i stort. Inom sinom tid är även andra människor mer medvetna, insiktsfulla och upplysta. För mig är attraktionslagen en lag som jag följer. När boken The Secret av författaren Rhonda Byrne kom 2007 blev jag befäst med vikten att tänka positiva tankar. Boken handlar om lagen om attraktion och om hur universum är styrt av denna lag. Det jag sänder ut får jag tillbaka som en spegelbild. Jag är det jag tänker, jag ber och jag får svar. Jag är en sökare och vill förstå och få svar på meningen med livet och dess svåra frågor. Livet kan vara svårt och komplicerat och är inte en raksträcka där man glider omkring. Livet är upp och nedgångar. Lycka-olycka- olycklig. Livsläxor och motgångar tillhör växandet som människa. Livet är föränderligt. Alla människor går på sin livsväg och har en historia att berätta.

Att vara medveten, ha ständig kontakt med mitt inre och vägledning är en naturlig del av mitt liv. Jag har sedan barnsben varit en liten filosof som älskar att tänka, analysera och fundera över olika livsfrågor, existentiella frågor. Detta ledde till att jag flyttade till Lund och studerade teologi, basutbildning till präst programmet, läst om världsreligioner.

Idag är cirkel därmed sluten med att jag är coach, lärare och skribent. Jag har en akademisk bakgrund. Efter teologiska Institutionen fann jag ett stort intresse för historia vilket sedermera ledde till en Fil.kand. Historia. Jag tog min lärarexamen, Magisterexamen. Jag är ämneslärare i Svenska och SO-ämnena. Min personliga utveckling och facination att förstå tankens kraft och mig själv har bidragit att jag under hela 2000-talet har läst mycket böcker, föreläsningar och gått kurser. Läst samhällskunskap, religion, religionssociologi, historia, juridik, företagsekonomi, pedagogik, psykologi, coachning, attraktionslagen, metafysik, management böcker, hälsoböcker och Personlig utveckling.  Jag bidrar till världen med coaching och inspiration. Jag är coach, skribent, lärare och bloggare tack vare mina personliga upplevelser och kunskaper.

Utbildning:

Certifierad coach år 2019, Akademi Coachstjärnan AB. Diplomutbildning.

Jag är utbildad lärare i svenska och So. Arbetat som lärare och Mentor i över 18 år på högstadiet och yngre ålder. Jag har även arbetslivserfarenhet med specialpedagogik inom NPF.

Religionsvetenskap och teologi, Centrum för teologi och religionsvetenskap, Lunds universitet. Paralegal.

Maria Blogg

Maria blogg startades med stort engagemang och driv av Maria Danielsson hösten 2018. En dröm om att kunna inspirera och utveckla individer till framgång och ökat välbefinnande. Grunden till iden kom på sensommaren eftersom jag ville ha en förändring inom arbete och träning. Det är min livsdröm att vara skribent, influenser och coach. Jag har alltid skrivit , lyssnat och gett råd till folk så det är ett naturligt steg i min personliga utveckling. I mina texter fokuserar jag på coaching och mental träning. Balans, harmoni, inre klarhet och styrka. Idag har andlighet en högre status och de allra flesta har någon slags tro på något större. Tack vare jag lyssnade inåt på min intention och hjärtats röst startade jag upp min hemsida.

Vad gör jag?
Jag arbetar som certifierad Coach. Diplomerad professionell coach. Personlig coaching, Livscoach inom både privatliv- och arbetsliv. Klienter är privatpersoner och företag. Maria blogg skriver jag artiklar och inlägg om coach, coaching och olika livsteman. Publicerar det som är aktuellt och livsfrågor som folk går och funderar på livet i dess helhet.
Vision:
Med denna plattform och social media kan jag nå ut till folket. Min styrka är att jag bidrar med inspiration, motivation, upplysning, tankens kraft, högre medvetande, hitta inre kraft och visdom. Hjälpa individen till att ta nästa stora steg till förändring inom olika livsområden i livet. Ledord: Bloggen handlar om att Inspirera till att följa ditt hjärta. ”Alltid leva det liv jag vill leva”.
Varför behövs det en mötesplats?
Alla människor är upptagna med sitt och är väldigt egoistiska i denna värld. Det är inte förens man drabbas av någon slags livskris, sjukdom eller andra tråkigheter som människan stannar upp. Vi människor behöver återhämtning och kreation. Vad är livets mål och mening i ekorrhjulet? Reflexion och samtal är viktiga för att komma fram till en lösning på situationen om vår tillvaro. Med en plattform och sociala media kan man nå ut till folket och inspirera. Samhället i stort och alla människor behöver mera av olika basbehov såsom trygghet,  gemenskap, stöd, empati, sinnesfrid, andlighet, frihet, fred, respekt, jämlikhet, egenvärde, insikt, upplysning, självmedvetenhet, gränssättning, att bli älskad, humor, drömma stort, livsmål, hopp, längtan, ödmjukhet, balans, centrerad, relatera till andra, visa omtanke, vara medmänsklig, självvärde, vänlighet, bli hörda, sedd, beröra andra, hjälpa till, stöd, bli tröstad, positiva tankar, uppmuntran och kärlek.

Jag är tacksam för att du har hittat hem till Maria Blogg!