Om mig

Maria B. L Danielsson

Jag är bloggare, skribent, coachande rådgivare och lärare tack vare mina personliga upplevelser och kunskaper. Gift tvåbarns mamma som bor i Stockholm.

Inspiratör:
Personlig utveckling är ett stort intresse för mig och de två största inspiratörerna i mitt liv är Louise Hay och DR. Wayne Dyer. Jag har läst väldigt mycket böcker, gått på kurser och föreläsningar. Jag vill inspirera, motivera och förmedla att vi kan så mycket mer än vad vi tror. Du är dina tankar. Jag vill inspirera dig till att tänka mer positiva tankar om dig själv.

Vision:
Det ska vara naturligt att prata om livskvalitet och förändring och att ha en personlig rådgivare när du vill ha ut mer av livet. Du utvecklas utifrån dina egna förutsättningar både som privatperson och på jobbet. Rådgivning handlar om att utgå från nuläget och fokusera på vad du vill i framtiden. Vi fokuserar på dina förmågor, styrkor, drivkrafter och möjligheter som leder dig till önskad förändring i både små och stora frågor. Stärka självinsikt, självförtroende, självkänsla och ledarskap. Ett helande och framgångsrikt rådgivande samtal bygger på att lyssna och ta in, lyhördhet, reflexion, intuitivt ställa frågor och få stöd. Det är i samtalet det magiska mötet uppstår. Rådgivning ska vara lättillgänglig och tack vare internet och dagens teknik kan du och jag mötas.

Min resa & utbildning

Min resa:
Redan som barn var jag intuitiv och högkänslig. Sanndrömmar var vanligt och jag är som en seismolog och speciellt när Estoniakastrofen och Tsunamin inträffade. Jag har alltid haft en stark inre intention och visste saker innan de kom upp. Om vad som sker runtomkring mig i olika miljöer eller samhället i stort. Inom sinom tid är även andra människor mer medvetna, insiktsfulla och upplysta. För mig är attraktionslagen en lag som jag följer. När boken The Secret av författaren Rhonda Byrne kom 2007 blev jag befäst med vikten att tänka positiva tankar. Boken handlar om lagen om attraktion och om hur universum är styrt av denna lag. Det jag sänder ut får jag tillbaka som en spegelbild. Jag är det jag tänker, jag ber och jag får svar. Jag är en sökare och vill förstå och få svar på meningen med livet och dess svåra frågor. Livet kan vara svårt och komplicerat och är inte en raksträcka där man glider omkring. Livet är upp och nedgångar. Lycka-olycka- olycklig. Livsläxor och motgångar tillhör växandet som människa. Livet är föränderligt. Alla människor går på sin livsväg och har en historia att berätta.

Att vara medveten, ha ständig kontakt och vägledning är en naturlig del av mitt liv. Jag har sedan barnsben varit en liten filosof som älskar att tänka, analysera och fundera över olika livsfrågor, existentiella frågor. Detta ledde till att jag flyttade till Lund och studerade teologi, basutbildning till prästprogrammet. Men efter ett år med ha läst om världsreligioner. Bibeln

GT och NT så insåg jag var för ung, omogen och utan livserfarenhet som 22-åring för att bli präst eller själavårdare Diakonissa. Tyckte dock att institutionen var för grå och mossig för mig. Jag är en kreativ person. Nu tjugo år senare förstod jag att jag var inne på närliggande rätt väg men då hade jag inte tillräckligt med livskunskap eller erfarenhet av livet för att möta vuxna människor som det innebär att ge rådgivning där de befinner sig med frågor om familjeliv, barn och karriärfrågor. Däremot kan jag kommunicera älskar att predika så det var ju rätt tankegång att vilja bli präst. Fick däremot nytta av att undervisa som lärare. Tycker om barn, att lära ut och undervisa.

Idag är cirkel därmed sluten med att jag är i skribent, rådgivare och lärare. Efter teologiska intuitionen fann jag ett stort intresse för historia vilket sedermera ledde till en Fil.kand. i historia. Därefter läste jag mina ämnen svenska och so. Jag tog min lärarexamen, ämneslärare och jag har en akademisk bakgrund. Min personliga utveckling och faschination att förstå tankens kraft och mig själv har bidragit att jag under hela 2000-talet har läst mycket böcker, föreläsningar och gått kurser. Läst samhällskunskap, religion, religionssociologi, historia, juridik, företagsekonomi, pedagogik, psykologi, coachning, attraktionslagen, metafysik, Entreprenörsböcker, management böcker och Personlig utveckling. Jag är skribent, coachande rådgivare, lärare, utbildare och bloggare tack vare mina personliga upplevelser och kunskaper.

Utbildning:
Jag är utbildad lärare i svenska och So. Arbetat som lärare i över 15 år på Högstadiet och yngre ålder. Fil. Kand. Historia. Lunds universitet.

Religionsvetenskap och teologi 30 p. Centrum för teologi och religionsvetenskap, Lunds universitet. Paralegal.

Maria Blogg

Maria blogg startades med stort engagemang och driv av Maria Danielsson hösten 2018. En dröm om att kunna inspirera och utveckla individer till framgång och ökat välbefinnande. Grunden till iden kom på sensommaren eftersom jag ville ha en livsförändring inom arbete och träning. Det är min livsdröm att vara skribent, influenser och rådgivande coach. Jag har alltid skrivit och gett råd till folk så det är ett naturligt steg i min personliga utveckling. I mina texter fokuserar jag på ljus och kärlek, balans, harmoni, klarhet och styrka. Idag har andlighet en högre status och de allra flesta har någon slags tro på något större. Tack vare jag lyssnade inåt på min intention och hjärtats röst startade jag upp min hemsida.

Vad gör jag?
Skriver artiklar och blogginlägg om olika livsteman. Publicerar det som är aktuellt och livsfrågor som folk går och funderar på. Livet i dess helhet.
Vision:
Med denna plattform och social media kan jag nå ut till folket. Min styrka är att jag bidrar med inspiration, motivation, upplysning, tankens kraft, högre medvetande och visdom. Hjälpa individen till att ta nästa stora steg till förändring inom olika livsområden i livet. Ledord: Bloggen handlar om att Inspirera till att följa ditt hjärta. ”Alltid leva det liv jag vill leva”.
Varför behövs det en mötesplats?
Alla människor är upptagna med sitt och är väldigt egoistiska i denna värld. Det är inte förens man drabbas av någon slags livskris, sjukdom eller andra tråkigheter som människan stannar upp. Vi människor behöver återhämtning och kreation. Vad är livets mål och mening i ekorrhjulet? Reflexion och samtal är viktiga för att komma fram till en lösning på situationen om vår tillvaro. Med en plattform och sociala media kan man nå ut till folket och inspirera. Samhället i stort och alla människor behöver mera av olika basbehov såsom trygghet, gemenskap, stöd, empati, sinnesfrid, andlighet, frihet, fred, respekt, jämlikhet, egenvärde, insikt, upplysning, självmedvetenhet, gränssättning, bli älskade, humor, allvar, drömma stort, livsmål, hopp, längtan, ödmjukhet, relatera till andra, omtanke, vara medmänsklig, vänlighet, bli hörda, sedda, beröra andra, bli tröstad, positiva tankar, uppmuntran och kärlek.
Jag är tacksam för att du har hittat hem till Maria Blogg!

Kontakt:

Maila mig direkt på danielssonmaria1@gmail.com

Du som vill får gärna stötta mig på bloggen med donation.

Swish: 0708428509  

(+46 Sverige)